EXCLUSIV! Cazul „Emilio” ar putea ajunge la Curtea Europeană de Justiţie

După clienţii români, şi partenerii de afaceri italieni îl acuză pe afaceristul Ioele Vincenzo, Emilio aşa cum este cunoscut acesta în Craiova, de înşelăciune. Este vorba despre Stefano Pizzingrilli, proprietarul terenului de sub blocul construit în vecinătatea Catedralei Sfântul Dumitru. Pizzingrilli afirmă că „niciodată nu vor putea fi încheiate acte publice de vânzare-cumpărare a apartamentelor”.

Este vorba de corpul C2 situat pe strada Matei Basarab. Stefano Pizzingrilli a transmis, pe adresa Jurnalul Olteniei, prin intermediul unui traducător autorizat, care este povestea terenului cu pricina şi de ce locatarilor nu li se fac contractele de vânzare-cumpărare.

Stefano Pizzingrilli a făcut şi el plângere la procurori, la fel ca şi clienţii lui Emilio, şi l-a acţionat pe acesta în instanţă. Pizzingrilli afirmă că Vincenzo Ioele continuă să „recurgă la înşelăciuni, artificii şi subterfugii” în dauna sa şi a societăţii sale, şi „că este susţinut de o amplă reţea de protecţie, chiar şi din cadrul mediilor judiciare din Craiova”. Din acest motiv, afirmă că intenţionează să strămute cauzele în afara judeţului Dolj şi că se va adresa inclusiv Curţii Europene de Justiţie.

Iată, aşadar, povestea terenului cu pricina şi a blocului construit pe acesta, aşa cum ne-a fost transmisă de Stefano Pizzingrilli:

Referitor la articolele deja publicate de cotidianul Dvs., care privesc acelaşi subiect, subsemnatul, PIZZINGRILLI STEFANO, doresc să vă dezvălui frauda şi înşelăciunea puse la cale de Dl. IOELE VINCENZO, cunoscut în Craiova sub numele de EMILIO, cu ajutorul altor persoane, în detrimentul societăţii mele de drept român, S.C. LUXURY REAL ESTATE S.R.L., făcând referire specială la terenul situat în CRAIOVA, pe str. Matei Basarab, nr. 10, pe suprafaţa căruia, societatea S.C. GRUP INTERNATIONAL S.R.L., aparţinând sus-numitului EMILIO, care este administratorul de fapt şi proprietarul real şi exclusiv al acesteia, a construit un bloc.

În fapt, societatea mea, S.C. LUXURY REAL ESTATE S.R.L., este proprietarul legitim al terenului mai sus-menţionat (având o suprafaţă totală de 1074,58 mp), în baza Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4135/2008 de către BNP Tudor Marinela Daniela, şi al construcţiei anexe C1, având o suprafaţă de 202 mp, construită pe acelaşi teren, înscris în Cartea Funciară nr. 221781 a localităţii Craiova.

Prin Autorizaţia de construire nr. 224/24.03.2010 – “Construire imobil D+P+2E+3RETRAS cu destinaţia de locuinţe, spaţii de parcare la demisol, împrejmuire teren”, precum şi prin Autorizaţia de construire nr. 727/20.07.2010 – “Modernizare, consolidare, supraetajare locuinţă extinsă Sp+P+1E”, emise de Primăria din Craiova, societatea mea a obţinut dreptul de a construi pe terenul proprietate personală construcţia C2, respectiv de a consolida/supraetaja construcţia C1, existentă pe acest teren.

În data de 19.02.2013, societatea LUXURY REAL ESTATE S.R.L. a încheiat cu societatea GRUP INTERNATIONAL S.R.L. Convenţia autentificată sub nr. 679/19.02.2015 de către BNP Gunescu Tudor Marinela Daniela, prin care această din urmă societate se obliga să execute, pe cheltuiala sa proprie şi exclusivă, lucrările de construire, modernizare, consolidare şi supraetajare, în conformitate cu cele două autorizaţii de construire mai sus-amintite.

De asemenea, la aceeaşi dată, prin Contractul de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 680/19.02.2015 de către BNP Gunescu Tudor Marinela Daniela, societatea LUXURY REAL ESTATE S.R.L. constituia, în favoarea S.C. GRUP INTERNATIONAL S.R.L., cu titlu gratuit, un drept de superficie asupra terenului proprietate personală, numai pentru durata de execuţie a lucrărilor de construcţie, mai precis, până la data de 21.02.2015, scadenţă ulterior prelungită, prin acordul părţilor, până la data de 21.02.2016, în conformitate cu Actul adiţional autentificat sub nr. 789/20.02.2015 de către BNP Gunescu.

Dreptul de superficie a expirat de mult timp, iar Dl. Emilio nu ne-a mai restituit terenul, ba mai mult, din data de 21.2.2016 a angajat o agenţie de securitate, care mi-a interzis, prin forţă, accesul pe teren.

Prin convenţia menţionată, şi, prin urmare, potrivit acordurilor speciale încheiate în mod direct cu numitul EMILIO, societatea LUXURY REAL ESTATE S.R.L. trebuia să dobândească dreptul de proprietate asupra cotei indivize de ½ din demisol, întreg parterul construcţiei, precum şi asupra cotei indivize aferente din spaţiile comune din construcţia C2, care urma să fie edificată în baza autorizaţiei de construire nr. 224/24.03.2010, precum şi asupra demisolului, parterului şi a etajului 1 din construcţia C1 deja existentă pe teren, la care trebuiau aduse îmbunătăţiri conform autorizaţiei de construire nr. 727/20.07.2010, în timp ce numai etajele 1, 2 şi 3 retras din construcţia C2 trebuiau să intre în proprietatea societăţii GRUP INTERNATIONAL S.R.L., ca preţ pentru lucrările de construcţie a imobilelor.

De asemenea, prin aceeaşi convenţie, pentru ambele societăţi, a fost constituită interdicţia de a promite să înstrăineze, către orice persoană fizică sau juridică, chiar şi până la dobândirea dreptului de proprietate, imobilele din construcţie care vor intra în proprietatea celeilalte părţi.

Ignorând interdicţia de înstrăinare impuse potrivit convenţiei, şi fără ca măcar verbal să fi intervenit vreun alt acord între subsemnatul şi numitul EMILIO, societatea GRUP INTERNATIONAL S.R.L. a încheiat, începând din februarie 2014, promisiuni de vânzare-cumpărare pentru toate apartamentele care alcătuiau construcţia C2, după cum rezultă din extrasul de Carte Funciară, încasând preţul integral şi, prin urmare, promiţând să vândă şi apartamentele care trebuiau să intre în proprietatea societăţii mele, ca şi contravaloare a terenului. Mai precis, societatea Grup International SRL trebuia să transfere societăţii mele, în schimbul preţului terenului, 1.000 mp de suprafaţă construită. Până în prezent, societatea GRUP INTERNATIONAL şi, prin urmare, Dl. EMILIO, a vândut toate apartamentele din blocul C2, care a fost construit pe terenul aflat în proprietatea societăţii mele, încasând în mod direct preţul integral şi, prin urmare, peste un milion de euro, fără să fi plătit VREODATĂ preţul terenului care, în orice caz, rămâne proprietate a societăţii mele, prin urmare, niciodată nu vor putea fi încheiate acte publice de vânzare-cumpărare a apartamentelor. De asemenea, trebuie să subliniez faptul că apartamentele au fost vândute pentru preţuri foarte scăzute comparativ cu preţul mediu de piaţă pentru acea zonă centrală din CRAIOVA (în faţa Catedralei Sf. Dumitru), aprox. 500/600 euro pe mp. Acest lucru denotă lipsa bunei-credinţe a cumpărătorilor, ulterior aflând că toţi aceştia cunoşteau faptul că terenul nu era proprietatea lui EMILIO (motiv pentru care plăteau un preţ foarte scăzut şi îl plăteau chiar integral, în ciuda faptului că era vorba despre un imobil în curs de construire, asumându-şi orice risc).

Alte daune i-au fost aduse societăţii mele datorită faptului că SC GRUP INTERNATIONAL SRL avea obligaţia de a executa lucrări asupra construcţiei C1, iar aceste lucrări nu au fost niciodată începute, ba mai mult, construcţia existentă a fost chiar demolată.

Prin urmare, am fost constrâns să acţionez atât pe cale civilă, cât şi penală, împotriva domnului IOELE VINCENZO (numit EMILIO) şi a altor persoane, inclusiv notari din CRAIOVA şi funcţionari publici. În orice caz, trebuie să subliniez nu numai că nu există şi nu a existat niciodată niciun acord ulterior (în afară de CONVENȚIA iniţială) între mine şi domnul EMILIO, care continuă să recurgă la înşelăciuni, artificii şi subterfugii în dauna mea şi a societăţii mele, şi acest lucru, mai ales datorită faptului că este susţinut de o amplă reţea de protecţie, chiar şi din cadrul mediilor judiciare din Craiova. De fapt, câteva persoane aparţinând acestor medii, precum şi altora, oricum de interes public, au devenit promitenţi-cumpărători ai unor apartamente din blocul C2. Am fost surprins să aflu că astfel de persoane au putut face afaceri cu numitul EMILIO care, după cum am aflat ulterior şi cu ocazia celor întâmplate societăţii mele, cel puţin din 2008, în mod evident, a recurs în CRAIOVA la înşelăciuni prin modalităţi analoge ( sau similare) celor descrise mai sus. Și mai surprinzător a fost să constat că aceleaşi persoane ar putea interveni, direcţionându-i voinţa, asupra numitului EMILIO. În momentul de faţă intenţionez să strămut cauzele în afara judeţului Dolj şi să sesizez autoritatea competentă responsabilă de supravegherea şi de stabilirea răspunderii, cu privire la persoanele la care am făcut referire mai sus, implicând şi Curtea Europeană de Justiţie şi autorităţile consulare şi diplomatice italiene.

Populare

Recomandări

DOLJ. LUCRĂRI PENTRU PREVENIRE ȘI CORECTARE AVARII – SĂPTĂMÂNA 06.02 – 12.02.2023

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru...

DOLJ. LUCRĂRI PENTRU PREVENIRE ȘI CORECTARE AVARII – SĂPTĂMÂNA 06.02 – 12.02.2023

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru...