Conecteaza-te cu noi

Actualitate

Comuna Drăghiceni, carantinată 14 zile

Publicat

pe

Ca urmare a incidenței crescute de Covid-19, înregistrată în ultimele două săptămâni în comuna Drăghiceni, Olt – 14,34 cazuri/mia de locuitori. Autoritățile au decis instituirea carantinei, începând de miercuri, 7 aprilie.

Locuitorii celor trei sate, Drăghiceni, Grozăvești și Liiceni, vor fi nevoiți să respecte o serie de reguli anti-COVID mult mai severe decât până acum.

Potrivit hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt:

·        Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

·        Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe proprie răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

·        Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona carantinată:

1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1, alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate;

2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;

3. în intervalul orar 06,00 – 20,00, în interiorul zonei menționate la art. 1, alin. (2) se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu o serie de exceptii;

4. în intervalul orar 20,00 – 06,00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la punctul 3, lit. a), c), m), o) și p);

5. în/din zona menționată la art. 1, alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și pentru aprovizionarea populației;

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice, asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, comerț și alimentație publică, comunicațiilor și transporturilor;

c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;

d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;

f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

g) urgențe medicale.

6. activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult doar pentru persoanele cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona carantinată cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Afacerilor Interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71, alin. (2) din Legea nr. 55/2020 cu modificările și completările ulterioare;

7. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii) se pot oficia în lăcașurile de cult, cu participarea a maximum 20 persoane (număr ce include și persoanele care oficiază slujba religioasă);

8. se pot oficia slujbele de înmormântare, cu participarea a maxim 8 persoane în interior, iar în exterior cu participarea a maxim 20 de persoane;

9. se pot oficia evenimetele de stare civilă cu prezența a maxim 10 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maxim 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin  Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Afacerilor Interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71, alin. (2) din Legea nr. 55/2020 cu modificările și completările ulterioare.

În zona prevăzută la art. 1, alin. (2) se interzic următoarele activități:

1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) în spații închise și deschise;

2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea;

3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de preparare a hranei și comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, cu excepția celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară;

5.  organizarea și desfășurarea activităților publice, organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;

6. organizarea cu public, în spații închise și deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor, activități culturale, științifice, artistice sau de divertisment;

7. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, inclusiv în săli de fitness, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;

8 organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor și talciocuri;

9. activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumusețare (incluzând, dar fără a se limita la acestea) saloane de coafură, frizerii, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj, etc;

·        Se instituie obligația pentru toți operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 06,00 – 18,00.

 (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1)  în intervalul orar 18,00 – 06,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

(4) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor, la maximum 30% din capacitate cu respectarea normelor de distanțare fizică;

(5) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp./persoană cu respectarea normelor de distanțare;

(6) Operatorii economici au obligația de a afișa la loc vizibil, la intrarea în unitate, a programului de funcționare, precum și a restricțiilor stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior;

(7) Agenții/operatorii economici în domeniul comercializării produselor nealimentare de genul retailerilor de materiale de construcții și bricolaj își vor suspenda temporar activitatea, până la expirarea prevederilor prezentei hotărâri în zilele de sâmbătă și duminică.

Efective de jandarmi și polițiști se vor afla, pe perioada carantinei, la intrarea în comună, pentru a verifica motivele pentru care oltenii tranzitează sau părăsesc localitatea. De asemenea, forțele de ordine vor fi patrula pe teritoriul întregii comune pentru a asigura respectarea măsurilor sanitare impuse.

„Au fost mobilizate efective de jandarmi, care, alături de polițiști, au misiunea de a realiza filtre la intrarea și ieșirea din zona carantinată, de a constitui patrule auto și pedestre în vederea menținerii unui climat de ordine publică și de a preveni orice incident.

Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile județene, comunale și forestiere.

De asemenea, circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe proprie răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

Recomandăm cetățenilor comunei, precum și celor care tranzitează zona carantinată să păstreze distanțarea fizică; să limiteze la maxim deplasările în/din localitate; să poarte masca de protecție; să nu se expună la riscuri, ce le pot pune viața în pericol”, potrivit unui comunicat emis de Jandarmeria Olt.

Rata de infectare cu SARS-CoV-2 este destul de ridicată și în localitățile Perieți – 3,88, Dobrun – 4,25, Grădinari – 5,60 și Icoana – 6,99, urmând să fie impuse și aici măsuri suplimentare pentru a limita răspândirea virusului.

Continue Reading