Conecteaza-te cu noi

Alegeri

Avram Costel este candidatul PRO România la Primăria Podari

Publicat

pe

Domnul Costel Avram consideră că a venit timpul să își pună întreaga experiență acumulată în folosul comunității din care face parte, candidând pentru funcția de Primar al comunei Podari din partea partidului PRO România.

Avram Costel: Sunt născut în anul 1961, în satul Livezi, comuna Podari. Am urmat cursurile primare și gimnaziale la școala din sat. Am lucrat o perioadă de câțiva ani la Fabrica de Ulei din comună. Deci născut, crescut și educat pe aceste meleaguri.

Am urmat Școala Militară de Ofițeri Activi din cadrul Ministerului de Interne. Ulterior am obținut licența în științe juridice, fiind absolvent al Facultății de Drept „Nicolae Titulescu” din Craiova.

După 30 de ani în slujba legii, consider că a venit timpul să îmi pun întreaga experiență acumulată în folosul comunității din care fac parte, candidând pentru funcția de Primar al comunei Podari din partea partidului PRO România.

PROIECTE

1. Infrastructură

1.1     Dezvoltarea infrastructurii de utilități prin:

 • Finalizarea proiectelor de racordare la gaze naturale, alimentare cu apă și canalizare în toate satele comunei;
 • Căutarea de soluții pentru eficientizarea sistemelor de canalizare a apelor menajere și pluviale;
 • Dalarea unor cursuri de apă în vedea drenării zonelor cu risc inundabil;
 • Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat stradal prin înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele noi, pe bază de leduri, cu intensitatea luminii reglabilă în funcție de nevoi.

1.2     Dezvoltarea infrastructurii rutiere prin:

 • Întreținerea, modernizarea și reabilitarea străzilor din comună;
 • Asfaltarea drumurilor comunale neasfaltate încă;
 • Implementarea unei soluții în vederea descongestionării traficului auto prin asfaltarea străzilor: Industriilor (Balta Verde – Făcăi) și a drumului de legătură dintre satele Braniște și Balta Verde precum și prin reabilitarea drumului dintre satele Podari și Palilula;
 • Crearea unei rețele de drumuri agricole asfaltate;
 • Reabilitarea rigolelor, podețelor și aleilor pietonale.

1.3     Modernizarea și creșterea ariei de acoperire a sistemului de supraveghere video pentru a reduce infracționalitatea.

2. Învățământ și cultură

2.1     Înființarea unor burse pentru merite deosebite în învățământ, pentru copiii cu performanțe deosebite la concursurile județene, naționale și internaționale, precum și pentru profesorii îndrumători;

2.2     Acordarea de ajutoare pentru familiile defavorizate în vederea dotării cu echipamente IT pentru a se asigura minimul necesar desfășurării cursurilor la distanță;

2.3     Promovarea abilităților sportive ale copiilor și tinerilor;

2.4     Reabilitarea și modernizarea lăcașurilor de cult (Biserici) și realizarea de capele mortuare;

2.5     Desfășurare de campanii permanente de informare și conștientizare pentru comunitatea rromă cu privire la drepturile speciale de care beneficiază;

2.6     Crearea unui centru cultural recreativ sportiv care sa pună la dispoziție:

 • o bibliotecă cu acces la internet, o sală de cinema, o sală de ședințe;
 • spații pentru activități recreative;
 • spații pentru sporturile de masă: baschet, tenis de masă, tenis de câmp, etc.

2.7     Organizarea Festivalului „Zilele Podariului” care să cuprindă activități culturale, educative și recreative precum:

 • Desfășurarea unui eveniment „Fii satului” prin invitarea de personalități cu originile de pe aceste meleaguri;
 • Ateliere de pictură sub îndrumarea pictorului Iulian Segărceanu;
 • Recital poezie religioasă în memoria Ilie Tudor;
 • Celebrarea și omagierea unor personalități culturale locale;
 • Acordarea de titluri de cetățeni de onoare personalităților de pe raza comunei.

3. Sănătate și servicii sociale

3.1     Înființarea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice;

3.2     Asigurarea unui serviciu de asistență medicală în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie;

3.3     Asigurarea unui spațiu în interiorul grădiniței din satul Balta Verde în vederea desfășurării activității de medicină de familie;

3.4     Identificarea de noi zone în vederea acordării de suprafețe de teren atât familiilor locale cât și pentru alți tineri care vor să se stabilească pe raza comunei noastre, conform programului „Locuințe pentru tineri”;

3.5     Promovarea programelor de combatere a sărăciei, în special în grupurile defavorizate.

4. Mediu și calitatea vieții

4.1     Îmbunătățirea calității mediului prin:

 • eficientizarea sistemului de gestionare a deșeurilor;
 • împăduriri și modernizări peisagistice prin implementarea unui program intitulat „Un copac pentru fiecare locuitor”;
 • programe educaționale și de instruire a populației;
 • identificarea unor suprafețe pretabile pentru crearea unor spații verzi și de agrement.

4.2     Promovarea serviciilor de voluntariat;

4.3     Crearea unor platforme de colectare selectivă a deșeurilor;

4.4     Monitorizarea video a locurilor predispuse aruncării gunoaielor;

4.5     Demersuri pentru monitorizarea respectării normelor de poluare a fabricilor SC Clariant Products RO SRL PL Podari și SC Getec Servicii Energetice SRL.

5. Dezvoltare economică

5.1     Atragerea de investiții prin acordarea de facilități și stimulente investitorilor în vederea creării de noi locuri de munca

5.2     Promovarea cooperării locale, regionale, naționale și internaționale

5.3     Clarificarea situației juridice a unor terenuri sau imobile și consilierea cetățenilor privind domeniul funciar (intravilan și extravilan) în vederea punerii în posesie

5.4     Sprijinirea și consilierea tinerilor în vederea accesării de fonduri necesare dezvoltării propriilor afaceri.

6. Administrație publică locală

6.1     Digitalizarea sistemului informatic prin asigurarea de soluții pentru plata taxelor și impozitelor prin intermediul internetului;

6.2     Transparentizarea activității prin:

 • Transmiterea și înregistrarea ședințelor consiliului local;
 • Publicarea constantă a cheltuielilor și veniturilor la bugetul local;
 • Consultarea/dezbaterea publică periodică în interiorul comunei.

6.3     Crearea unei platforme prin care cetățenii să își exprime anonim propunerile sau recomandările;

6.4     Înființarea unor birouri specializate pentru atragerea de investitori și accesul fondurilor europene;

6.5     Înființarea serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor;

6.6     Elaborarea unui Plan Urbanistic General (PUG) în vederea reorganizării teritorial-urbanistice prin transformarea statutului unor terenuri din extravilan în intravilan în scopul delimitării zonelor construibile.

Comandat de PARTIDUL PRO ROMÂNIA – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ DOLJ, executat de SC Inter Regional Management SRL, CMF 21200010

Continue Reading
Publicitate

© 2021. Toate drepturile rezervate.