Conferința de Drept al Afacerilor 2019 – Craiova

Societatea de Avocatură „Piperea și Asociații”, în parteneriat cu Baroul Dolj și Facultatea de Drept din Craiova, organizează între 18 și 19 octombrie 2019, în Aula Magna „Ion Dogaru” a Facultății de Drept din Craiova, Conferința de Drept al Afacerilor cu tema „Impactul economic al creanțelor bănești și al dobânzilor. Rolul creditorilor financiari în redistribuirea averilor”.
Vineri, 18 octombrie, începând cu ora 11:00, va avea loc deschiderea evenimentului de către Decanul Facultății de Drept din Craiova, prof. Sevastian Cercel, și Decanul Baroului Dolj, prof. Lucian Săuleanu. Aceasta va fi urmată de prezentarea reputatului prof. univ. dr. Gheorghe Piperea pe tema „ Redistribuirea injustă a avuțiilor prin dobânzi”.
Conferința este gratuită și oferă 10 ore de pregătire profesională continuă, abordând teme de actualitate de mare interes, adresându-se atât practicienilor dreptului, cât și economiștilor, dar mai ales consumatorilor și asociațiilor de protecție a consumatorilor. Pentru o bună desfășurare și asigurarea unui cadru deschis, cei care intenționează să participe sunt invitați să le transmită speakerilor întrebări și sugestii la adresa de email conferinte@barouldolj.ro, în vederea discutării lor în cadrul conferinței.
Referitor la tema aleasă pentru ediția de anul acesta a conferinței, prof. Piperea subliniază că „circuitul fără sincope al banilor în economie este o condiție a sănătății organismului social și a succesului în afacerile comerciale. Încasarea integrală și la timp a creanțelor bănești asigură lichiditatea unei întreprinderi, inversul acestei situații afectându-i continuitatea. O întreprindere lichidă este o afacere de succes. O întreprindere care nu are capacitate imediată de plată este o întreprindere în dificultate sau chiar în insolvență. Oprirea fluxului de lichidități poate determina colapsul comerciantului, ceea ce i-ar putea afecta în lanț și pe partenerii săi de afaceri, cu consecința unui adevărat risc sistemic”.
Printre specialiștii care vor susține prezentări în cadrul evenimentului se numără cadre universitare, avocați, practicieni în insolvență. Menționăm câțiva dintre vorbitorii conferinței: profesorii Lucian Bercea, Vasile Nemeș sau Radu Bufan, avocații Răzvan Barac, Alexandru Dumitriu, practicianul în insolvență Florian Mateiță.
Vor mai fi abordate următoarele subiecte: Dobânda excesivă și modalități de combatere a acesteia, Controlul băncii asupra exigibilității creditului, Cesiunea creanțelor bancare în faza de executare silită a debitorilor, Criterii utilizate de instanțele de judecată la analiza caracterului abuziv al dobânzii penalizatoare, Informarea consumatorilor prin publicitate, Protecția creditorilor din perspectiva Legii nr 31/1990, Regimul împrumuturilor intragrup, Executarea contractului de leasing, Circulația juridică a instrumentelor financiare emise de o societate în faliment, Cuantumul dobânzii legale pe care profesionistul trebuie să o plătească unui consumator.
Prezentările vor continua sâmbătă, de la ora 10:00, cu tematicile: Majorarea capitalului social și procedura insolvenței, Impactul insolvenței asupra circulației juridice și a executării creanțelor bănești rezultate din efectele de comerț, (In)admisibilitatea acțiunii în anularea divizării în procedura insolvenței, Corelația dintre planul de redresare și planul de reorganizare, Insolvența întreprinderilor mari.