ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ, SĂPTĂMÂNA 15 APRILIE – 21 APRILIE 2019

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ, SĂPTĂMÂNA 15 APRILIE – 21 APRILIE 2019

 

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.

Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar

de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

15.04

09:00 – 16:00

Craiova

PT 479 – cartier Rovine, blocurile: D 2, D 3, D 4, D 5, D 6, D 7, D 6 a, D 13, D 14, 27 a, 27 b, 27 c, 27 d

09:00 – 16:00

PT 203 – str. Matei Basarab – zona Piața Veche

09:00 – 17:00

Moțăței

PTA 2 Dobridor – circuit JT nr. 1

09:00 – 17:00

Craiova

PT 20 – circuit JT nr. 1 – str. Horia

09:00 – 17:00

Calafat

PTA Basarabi – circuit JT nr. 1

09:00 – 17:00

Cetate

PTA 1, 3, 4 Cetate, PT Moară, Țărănească, PT terț – PT 1 Stație Epurare

09:00 – 17:00

Ghindeni

PTA SMA Ghindeni

16.04

09:00 – 17:00

Desa

PT Magură Desa, PTA 2 Desa, PTA Uscătorie Tutun Desa, PT terț – PT Apă Desa

09:00 – 16:00

Carpen

PTA 1, 2, 3 Carpen, PTA Geblești

09:00 – 17:00

Moțăței

PTA 2 Dobridor – circuit JT nr. 2

09:00 – 17:00

Craiova

PT 20 – circuit JT nr. 4 – străzile: Mărăşeşti, Zambilei

09:00 – 17:00

Calafat

PTA Basarabi – circuit JT nr. 1

17.04

09:00 – 17:00

Giurgița

PT Gară Portărești, PT IAS Portărești, PT terți: PT Siloz Portărești, PT Lemn Confex, PT TCIF Gară, PT IRIL Portărești, PT Moară Portărești

09:00 – 16:00

Gângiova

PTA Moară Gângiova

09:00 – 16:00

PTA IAS Gângiova

09:00 – 16:00

Podari

PTA Gura Văii

09:00 – 17:00

Desa

PTA 1 Desa, PTAb Desa, PT Moară Desa, PT IRIL Poiana Mare, PT terți: PT Gospodărie Apă Desa, PT Puț Forat

09:00 – 17:00

Moțăței

PTA 1 Dobridor – circuit JT nr. 2

09:00 – 17:00

Craiova

PT 19 – străzile: Anul 1848, Tudor Vladimirescu

09:00 – 17:00

Dioști

PTA 1 Radomir

18.04

09:00 – 10:00

Pielești

PTA Banu Marian, PT cartier Magnolia, PT Parcare Sud, PT zona Aeroport Skoda, PTA CLF Pielești – Peugeout, PT terți: PT Pharma Sud, PT Hărzoiu, PT Obeidat, PT PF Ilie Ion, PT SC RLA, PT Mobconfort, PT Grup sonde nr. 5 Romgaz, PT Mercado, PT Adriconf, PT FVM Company, PTCZ CLF Pielești

10:00 – 16:00

PT terț – PTA Hărzoiu

16:00 – 17:00

PTA Banu Marian, PT cartier Magnolia, PT Parcare Sud, PT zona Aeroport Skoda, PTA CLF Pielești – Peugeout, PT terți: PT Pharma Sud, PT Hărzoiu, PT Obeidat, PT PF Ilie Ion, PT SC RLA, PT Mobconfort, PT Grup sonde nr. 5 Romgaz, PT Mercado, PT Adriconf, PT FVM Company, PTCZ CLF Pielești

09:00 – 16:00

Podari

PTA 1, 5, 6, 7 Podari

09:00 – 17:00

Ciupercenii Noi

Smârdan, Ciupercenii Noi – integral, PT terți: PT IGO Puțuri, PT CFR, PT Fermă Piersici, PT Zootehnie Rovam, PT TOP Agrobusiness, PT SMA Ciupercenii Noi

09:00 – 17:00

Galicea Mare

PTA 1, 4 Galicea Mare – circuit JT nr. 1

09:00 – 17:00

Craiova

PT 217 – circuit JT nr. 2 – străzile: Anul 1848 și aleile aferente

09:00 – 17:00

Calafat

PTA 2 Basarabi, PTA SI Basarabi, PT terți: PT Piscicola Golenți, PT Sol Balastieră Basarabi

09:00 – 17:00

Ghercești PTA 1 Stațiune Experimentală Șimnic, PTA 3 Ghercești, PT Ghercești zona Aeroport, PT 735 – cartier Bariera Vâlcii, PT terți: PT UM 0654, PTA Cosmote Ghercești, PT Vomidom, PT Fildas, PT Honest, PT Dedeluș, PT Depozit Parc Ghercești, PT ITTC Ghercești

19.04

09:00 – 16:00

Podari

PTA 2 CFR Podari, PT Vie Vin Podari, PTA 8 Podari

09:00 – 17:00

Calafat

PTA Basarabi – circuit JT nr. 2

09:00 – 17:00

Craiova

PT 217 – circuit JT nr. 3 – străzile: General Dragalina, Vânătorilor

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.

Distribuţie Oltenia avertizează:

ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:

  • intrarea în posturile de transformare;

  • urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;

  • înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.

Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.

Vă mulţumim pentru colaborare.

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:

  • Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
  • 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.

Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.