Conecteaza-te cu noi

Actualitate

Majorarea burselor școlare, pe masa consilierilor municipali

Publicat

pe

Elevii doljeni ar putea beneficia și în acest an școlar de burse, municipalitatea urmând să majoreze cuantumul acestor stimulente. Consilierii municipali vor stabili, prin vot, soarta acestor ajutoare bănești, la ședința de la finele acestei săptămâni. Inspectoratul Școlar Județean Dolj a făcut, deja, o situație în acest sens, urmând ca aproape 34.000 de elevi să primească burse, cei mai mulți dintre beneficiari fiind liceeni.

Potrivit adresei transmise de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, în anul şcolar 2017-2018, un număr de 33.946 elevi sunt potenţiali beneficiari de burse, dintre care 11.790 de elevi în învăţământul primar, 8.597 de elevi în învăţământul gimnazial, 12.144 elevi în învăţământul liceal, 1.415 elevi în învăţământul profesional. Ceilalți 5.794 de elevi sunt cuprinşi în forme de învăţământ seral, fără frecvenţă, şcoli de maiştri şi postliceale.

12,5 lei în plus la bursa de performanță și 10 lei la cea socială

Reprezentanții IȘJ Dolj au cerut autorităților locale menținerea cuantumului pentru bursele de merit și majorarea stimulentelor de performanță și a celor sociale.

Propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova menţinerea cuantumului şi a numărului de burse de merit, studiu şi majorarea cuantumului pentru bursele de performanţă, de la 100 lei la 125 lei şi pentru bursele sociale de la 40 lei la 50 lei pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial şi de la 50 lei la 60 lei pentru elevii din învăţământul liceal, după cum urmează: 1.018 burse de performanţă, în cuantum de 125 lei; 1.329 burse de merit, în cuantum de 75 lei; 994 burse de studiu, în cuantum de 55 lei; 4.074 burse sociale, în cuantum de 50 lei pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial şi 60 lei pentru elevii din învăţământul liceal, din care: burse medicale pentru toți elevii îndreptăţiţi (conform solicitărilor înaintate de către unităţile de învăţământ); burse pentru persoane defavorizate”, se arată în raportul IȘJ Dolj.

Bursa de merit, din semestrul al II-lea

Consilierii municipali vor stabili, în ședința de consiliu din data de 26 octombrie, anul acesta, atât numărul burselor școlare cât și cuantumul acestora. S-a întocmit deja un proiect în acest sens, urmând să fie supus la vot. Conform legii, bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului, s-au calificat în loturile de pregătire pentru competiţiile internaţionale sau au obţinut locurile I, II şi III la etapele naţionale ale concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiintific, de nivel naţional organizate de Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului. Referitor la bursele de merit, acestea se acordă începând cu semestrul II pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional care îndeplinesc cel puţin una din condiţiile următoare: au rezultate deosebite la învăţătură, şi anume, au media generală cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar pentru elevii din clasele de început ale învăţământului gimanzial, licel sau profesional; au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale; au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv, tehnico-ştiinţific de nivel naţional.

Criterii pentru bursa de studiu

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care au media generală peste 7 şi nota 10 la purtare pe semestrul anterior celui în care se acordă bursa. Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali. Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi: orfani sau cu diferite afecțiuni, elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu; elevii proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: nu realizează venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50 % din salariul minim net pe economie şi nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de 40.000 mp în zonele montane.