Sărbătoare la Mănăstirea Jitianu

Home Actualitate Sărbătoare la Mănăstirea Jitianu
Sărbătoare la Mănăstirea Jitianu

Unul dintre cele mai vechi aşezăminte monahale din Oltenia, Mănăstirea Jitianu a fost în sărbătoare.

În ziua de 9 februarie, în prima duminică din perioada premergătoare Postului Mare Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a oficiat slujba Sfintei Liturghii la altarul unuia dintre cele mai vechi aşezăminte monahale din Oltenia, Mănăstirea Jitianu din localitatea doljeană Branişte. Cu acest prilej, tânărul teolog Grigore Gaftonie a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei Orăşani din Protoieria Craiova Sud.
Mitropolia Olteniei

Reţinem din textul evanghelic al acestei duminici că fariseul s-a întors acasă de la templu mai puţin îndreptat decât vameşul din cauza mândriei. Noi când judecăm nu vedem decât exteriorul, nu ştim ce este în cugetul omului care greşeşte, nu cunoaştem pocăinţa lui. De aceea toată judecata trebuie să rămână numai la Dumnezeu, Cel care le vede şi le ştie pe toate. În concluzie, evanghelia acestei duminici ne propune să cugetăm mai adânc şi cu mai multă atenţie la viaţa şi faptele noastre pentru ca acestea să nu fie marcate de mândria fariseului ci de smerenia şi rugăciunea vameşului. Astfel ne vom putea îndrepta, adică ne vom curăţi şi sfinţi spre a fi pregătiţi să primim îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos de a moşteni Împărăţia Cerurilor. Facă dar Milostivul Dumnezeu ca în sufletele noastre să înflorească permanent rugăciunea vameşului şi să se usuce mândria fariseului.
IPS Părinte Mitropolit Irineu

Mănăstirea Jitianu este situată la numai câţiva kilometri de oraşul Craiova, pe şoseaua  Podari – Calafat. Sfântul aşezământ are peste şase secole de istorie şi tradiţie ortodoxă. A fost menţionat documentar la începutul secolului al XVI-lea drept ctitorie a boierilor Craioveşti, însă, conform tradiţiei, istoria sa este mai veche, fiind prima biserică ctitorită de Mircea cel Bătrân în amintirea oştenilor căzuţi în luptele cu turcii de la Rovine. Edificiul actual al Mănăstirii Jitianu, cu hramul „Sfântul Dimitrie”, s-a construit în perioada 1654 – 1658, de către domniţa Bălaşa, soţia lui Constantin Basarab. Domnitorul Constantin Brâncoveanu construieşte chiliile în 1701, iar în 1787 se adăuga o clopotniţă, pentru a servi drept turn de apărare. Biserica a fost renovată în perioada 1925 – 1932, iar o altă consolidare s-a efectuat după cutremurul din martie 1977. În prezent funcţionează ca mănăstire de călugări cu un număr de opt vieţuitori.