Victimă făcută de arderile necontrolate de miriști în Olt

Home Eveniment Victimă făcută de arderile necontrolate de miriști în Olt
Victimă făcută de arderile necontrolate de miriști în Olt

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Matei Basarab” al județului Olt a avertizat în repetate rânduri cetățenii și autoritățile publice locale că incendierea terenurilor agricole poate avea consecințe deosebit de grave. Cu toate acestea, în ultimele trei zile, pe fondul temperaturilor ridicate, pe raza județului Olt s-au produs de 39 arderi necontrolate de miriști și vegetație uscată, acestea putând pune în pericol viețile cetățenilor, locuințele oamenilor, participanții la trafic pe drumurile naționale și județene sau culturile de cereale din imediata vecinătate.

O situație de urgență cauzată de astfel de arderi necontrolate de miriști s-a produs sâmbătă în comuna Brasatavățu, unde un cetățean în vârsta de 70 de ani, încercând să ardă resturile vegetale de pe suprafața proaspăt recoltată, nu a mai putut controla flăcările și a suferit arsuri de gradul I pe față și membrele superioare. Colegii din cadrul Detașamentului de Pompieri Caracal – Garda Vișina, au intervenit pentru acordarea primului ajutor calificat, transportarea acestuia la spital, precum și pentru stingerea focului de pe miriște.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Matei Basarab” al județului Olt reamintește că în perioadele caniculare sau secetoase, consiliile locale din zonele cu risc crescut de incendiu și, după caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituțiilor din zonele menționate trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice care să cuprindă:

– Identificarea și nominalizarea sectoarelor de activitate în care crește riscul de incendiu în condițiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate și a lipsei de precipitații, urmând a se stabili măsurile de protecție specifice.

– Asigurarea și verificarea zilnică a instalațiilor de stingere și a rezervelor de substanțe stingătoare.

– Asigurarea protejării față de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor și a altor tipuri de ambalaje care conțin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră.

– Verificarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase astfel încât să nu constituie surse de aprindere, și dotarea acestora cu mijloace de primă intervenție.

– Restricționarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiții favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive

– Intensificarea activităților cu scop preventiv în zonele cu culturi agricole și în locuri cu vegetație forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement.

– Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum și pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept.

– Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți.

– Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.

– Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii, aceasta constituind o obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.

În condițiile în care se obțin aprobările cerute de legislația în vigoare, arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor măsuri:

– condiții meteorologice fără vânt;

– parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 ha, prin fâșii arate;

– izolarea zonei de ardere față de căile de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;

– desfășurarea arderii numai pe timp de zi;

– asigurarea, până la finalizarea arderii, a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor incendii;

– asigurarea, pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha, a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare;

– asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire.