Aproape 4.000 de slătineni au cerut tichete sociale pentru Crăciun

Home Actualitate Aproape 4.000 de slătineni au cerut tichete sociale pentru Crăciun
Aproape 4.000 de slătineni au cerut tichete sociale pentru Crăciun

Aproape 4.000 de slătineni au depus cereri pentru acordarea de tichete sociale pentru Crăciun, perioada de depunere întinzându-se până la finalul acestei luni.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Slatina, Mugurel Manea, a declarat că, la finalul săptămânii trecute, fuseseră depuse 3.953 cereri.

Beneficiari ai acestei măsuri sunt: persoanele cu handicap grav sau accentuat și, respectiv, pensionari – fără a se ţine seama de vârstă şi tip de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1.000 lei/lună.

Acordarea tichetelor sociale se va face pe bază de cerere scrisă, însoţită de copii xerox ale următoarelor documente:

  • pentru pensionari: documente din care să rezulte apartenenţa la categoria de pensionar, respectiv cupon/decizie pensie din luna curentă sau cel mult luna anterioară depunerii cererii; act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia; act de identitate al beneficiarului în condiţiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă;
  • pentru persoanele cu handicap grav/accentuat: act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia; act de identitate al beneficiarului în condiţiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă; documente din care să rezulte apartenenţa la categoria de persoană cu dizabilități, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap grav/accentuat.

Tichetele sociale, în valoare de 100 lei, vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Reamintim că aceste tichete sociale se acordă de două ori pe an: cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi de Paşte. De menționat că tichetele sociale în valoare de 100 lei pe sărbătoare pe beneficiar vor fi puse gratuit la dispoziția cetățenilor, beneficiarii urmând să le primească direct la domiciliu, prin intermediul Poștei Române, începând cu luna dinaintea evenimentului ce urmează a fi sărbătorit”, a declarat Mugurel Manea.

El a adăugat că se vor menține cele zece puncte de pe raza municipiului amenajate inițial, puncte unde se vor putea distribui și depune cereri, în perioada 18 septembrie – 31 octombrie, după cum urmează:

  • la Primăria municipiului Slatina – 2 puncte de primire: sediul central din strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1 şi Direcția Economică din str. Toamnei, nr. 6; la Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială – 3 puncte de primire: sediu central din strada Frații Buzești, nr. 6; Clubul Pensionarilor din strada Victoriei; Centrul Comunitar de Asistență Medico-Socială din strada Nicolae Bălcescu, nr. 22; Direcţia Administrare Patrimoniu din strada Unirii, nr. 2B; la Centrul „Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt din strada Centura Basarabilor (Progresul); Compania de Apă Olt – 3 puncte de primire: Casieria sediu central din strada Artileriei, nr. 2; Casieria Dispecerat din strada Textilistului; Casieria A.I. Cuza din b-dul A.I. Cuza.

Cererea pentru acordarea Tichetelor Sociale poate fi descărcată direct și de pe site-ul Primăriei Slatina – www.primariaslatina.ro și transmisă totodată on-line cu condiţia ca, odată cu solicitarea, să fie transmise şi documentele prevăzute mai sus, la adresa office@primariaslatina.ro.