Doljul, campion incontestabil la numărul de şomeri

Judeţul Dolj rămâne pe primul loc în topul ruşinos al judeţelor cu cel mai mare număr de şomeri. O arată datele statistice. Peste 25.000 de doljeni erau înregistraţi ca şomeri la sfârşitul lunii mai, conform Direcţiei de Statistică Dolj.

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii mai 2016, a fost de 26.264 persoane, în creştere cu 720 persoane faţă de luna mai 2015. Din totalul şomerilor 10.407 persoane sunt de sex feminin.

Din numărul şomerilor, 4.273 (16,3%) provin din mediul urban şi 21991 (83,7%) din mediul rural. În mediul urban 49,2% din numărul şomerilor au fost femei, iar în mediul rural 37,8%.

Policlinica Buna Vestire Craiova

Din totalul de 26.264 persoane, 3.036 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (75%) şi 45 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (50%). Numărul şomerilor neindemnizaţi în luna mai 2016 era de 23.183 (88,3%) persoane.

La sfârşitul lunii mai 2016, din totalul şomerilor înregistraţi 9,4% au vârsta sub 25 ani, 7,0% între
25-29 ani, 21,9% între 30-39 ani, 31,4% între 40-49 ani, 14,3% au între 50-55 ani, iar 16,0% au peste 55 ani. Dintre aceştia 23.451 persoane (89,3%) sunt persoane cu studii primare, gimnaziale şi profesionale, 2.218 (8,4%) sunt persoane cu studii medii, iar 595 persoane (2,3%) sunt persoane cu studii superioare.

Rata şomajului înregistrată în luna mai 2016 a fost de 9,2% în raport cu populaţia activă civilă totală (9,2% în luna aprilie 2016 şi 9,0% în luna mai 2015). Pentru femei, rata şomajului în luna mai 2016 a fost de 7,8% (7,8% în luna aprilie 2016 şi 7,7% în luna mai 2015). Rata şomajului în judeţul Dolj (9,2%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (4,6%), ocupând locul al 5-lea pe ţară”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj.

Tot mai puţini nou-născuţi

Doljul nu stă bine nici din punct de vedere al evoluţiei fenomenelor demografice. Potrivit datelor statistice, în primele cinci luni ale acestui an s-au născut mai puţini copii decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, iar mortalitatea infantilă a crescut în mediul rural.

În perioada 01.01.-31.05.2016 s-au înregistrat 2.115 născuţi-vii, cu 249 mai puţini decât în perioada 01.01.-31.05.2015, iar rata natalităţii a fost de 7,3‰ pe total judeţ, cu diferenţe foarte mici pe medii: urban (7,2‰) şi rural (7,4‰).

Numărul deceselor de 4.097 în perioada 01.01.-31.05.2016 a scăzut cu 535 faţă de perioada 01.01.-31.05.2015. Ca şi în perioada 01.01.-31.05.2015, în perioada 01.01.-31.05.2016, peste 60,0% din numărul deceselor provin din mediul ru­ral, continuând să se menţină decalajul semnificativ între cele două medii: 10,0‰ în urban comparativ cu 19,1‰ în rural.

Numărul decedaţilor sub 1 an a înregistrat 17 cazuri în perioada 01.01.-31.05.2016, în scădere cu un caz faţă de perioada 01.01.-31.05.2015.

Mortalitatea infantilă a crescut în mediul rural de la 11,9‰ în perioada 01.01.-31.05.2015 la 13,6‰ în perioada 01.01.-31.05.2016, iar în mediul urban a scăzut de la 3,9‰ la 3,5‰.

Sporul natural indică un deficit al născuţilor-vii faţă de cel al deceselor de 1.982 persoane, ceea ce corespunde unei rate negative a sporului natural de 6,8 persoane la 1.000 locuitori (-7,8‰ în perioada 01.01.-31.05.2015). Se remarcă faptul că sporul natural este negativ atât în mediul rural (-11,7‰), cât şi în mediul urban
(-2,8‰)”, arată Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj.

În schimb, numărul căsătoriilor a crescut cu 63 faţă de anul trecută, dar a crescut şi numărul divorţurilor.

Numărul căsătoriilor de 881 în perioada 01.01.-31.05.2016 a crescut cu 63 comparativ cu perioada 01.01.-31.05.2015, revenind 3,0 căsătorii la 1.000 locuitori.

Rata nupţialităţii a crescut în mediul rural de la 2,1‰ în perioada 01.01.-31.05.2015 la 2,7‰ în perioada 01.01.-31.05.2016, iar în mediul urban a scăzut de la 3,4‰ în perioada 01.01.- 31.05.2015, la 3,3% în perioada 01.01.-31.05.2016.

Numărul divorţurilor (232 cazuri) a crescut cu 17 cazuri în perioada 01.01.-31.05.2016 faţă de perioada 01.01.-31.05.2015, rata divorţialităţii fiind de 0,80‰ în perioada 01.01.-31.05.2016 şi 0,74‰ în perioada 01.01.-31.05.2015.

Frecvenţa desfacerii căsăto­riilor în perioada 01.01.-31.05.2016 a avut un nivel mai ridicat în mediul urban (65,5%) faţă de mediul rural (34,5%). În perioada 01.01.-31.05.2016 s-au înregistrat cu 72 divorţuri mai mult în mediul urban decât în mediul rural”, mai arată datele statistice.

În privinţa evoluţiei fenomenelor demografice, în perioada 01.01.-31.05.2016, judeţul Dolj se situează în clasamentul pe ţară pe locul:

al 12-lea referitor la numărul născuţilor-vii;

al 3-lea referitor la numărul decedaţilor;

al 11-lea referitor la numărul căsătoriilor;

al 28-lea referitor la numărul divorţurilor;

al 11-lea referitor la numărul decedaţilor în vârstă de sub un an.

Populare

Recomandări