sâmbătă, mai 18, 2024

Ultima ora

spot_img

Sport

Scumpirile măresc taxa la Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova

Beneficiarii serviciilor Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova vor plăti o contribuție lunară de întreținere mai mare începând cu luna aprilie a acestui an. Aceasta va ajunge la 800 de lei/persoană/lună, însemnând 100 de lei în plus față de ce se plătea până în prezent. Reprezentanții Căminului au făcut un calcul al costului mediu lunar de întreținere a unui vârstnic raportându-se la cheltuielile de anul trecut. S-a ajuns la concluzia că se impune o majorare a contribuției întrucât facturile cu utilitățile, cele cu hrana sau cu medicamentele au crescut și ele.

În urma reabilitării instituției, finalizate în septembrie 2015, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova asigură fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare personal corespunzător nevoilor proprii, spațiu destinat persoanelor vârstnice, celor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale.

 

Facturi semnificativ mai mari

Policlinica Buna Vestire Craiova

În prezent, pentru serviciile de asistenţă socială acordate de Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, beneficiarii de servicii sociale care au venituri şi sunt îngrijite în cămin, plătesc o contribuţie lunară de întreţinere, care este în cuantum de 700 lei, sumă stabilită în anul 2013.

„Luând în considerare majorarea prețurilor, creșterea semnificativă a tarifelor la apă, canal, salubritate, încălzit, iluminat și forța motrică, creșterea prețurilor la medicamente, materiale sanitare, creșterea prețurilor la materiale de curățenie și creșterea punctului de pensie, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova propune majorarea contribuției lunare de întreținere de la 700 lei la 800 lei/lunar”, se arată în raportul întocmit de reprezentanții Centrului pentru Persoane Vârstnice Craiova.

De asemenea, Căminul de Persoane Vârstnice Craiova propune spre aprobare un cost mediu lunar de întreținere de 2.376 lei/lunar/beneficiar, raportat la totalul cheltuielilor curente pentru anul 2017.

 

Modalitatea de calcul a contribuției

În ceea ce privește modalitatea de calcul a contribuției, aceasta este condiționată de situația materială a celui care ajunge să fie îngrijit de stat: persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere în sumă de 800 lei, dar nu mai mult decât 60% din valoarea veniturilor personale lunare; în situația în care veniturile persoanelor asistate nu acoperă cuantumul maxim de 800 lei/lună, valoarea contribuției se stabilește astfel: persoanele vârstnice fără susţinători legali au obligația de a achita 60 % din veniturile nete proprii lunare; persoanele cu susținători legali au obligația de a achita 60% din veniturile nete proprii lunare, iar diferența până la 800 lei se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii; în cazul persoanelor vârstnice și a susținătorilor legali fără venituri ce nu pot achita cuantumul contribuției lunare de întreținere datorată, aceasta va fi suportată integral din bugetul local.

 

spot_img
spot_img

Politica