duminică, martie 3, 2024

Ultima ora

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sport

Comitetul de Bazin Jiu-Dunăre, în ședință, de Ziua Dunării

În data de 29 iunie 2017, Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR) împreună cu statele dunărene sărbătoresc Ziua Dunării sub motto-ul: Fii activ pentru o Dunăre mai curată!

Cu ocazia celebrării “Zilei Internaţionale a Dunării”, la sediul Administraţie Bazinale de Apă Jiu s-a desfăşurat astăzi, 27 iunie 2017, şedinţa Comitetului de Bazin Jiu-Dunăre, eveniment prezidat de către vicepreşedintele Comitetului, directorul Administraţiei Bazinale de Apă Jiu, dl. Marin Talău. Alături de acesta au fost prezenţi reprezentanţi ai Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Consiliul Judeţean Mehedinţi, Consiliului Judeţean Dolj, Agenţiei Regionale Protecţia Mediului Craiova, DSP Dolj, Inspectoratului Regional Protecţia Consumatorului, Companiei de Apă Oltenia, SECOM Dr. Tr. Severin, Complexului Energetic Oltenia, ISU Dolj, Prefectura Dolj.

Au fost dezbătute activităţile şi rezultatele obţinute în cadrul proiectului “Managementul integrat al fluviului Dunărea- Danube WATER”, precum şi Obiectivele de management pentru imbunatatirea starii ecologice a corpurilor de apa desemnate în Bazinul Dunării în sectorul administrat de către A.B.A Jiu.

Proiectul Danube WATER este derulat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Axa Prioritară 2 ”Utilizarea durabilă şi protecţia resurselor naturale şi a mediului şi promovarea unui management eficient al riscului în regiunea transfrontalieră. Proiectul cuprinde 13 parteneri, 8 din Romania si 5 din Bulgaria, unul din cei 8 fiind Administratia Nationala ̋Apele Romane ̋. Scopul proiectului este cresterea capacitatii de cooperare si control transfrontalier Romania – Bulgaria in ceea ce priveste monitorizarea calitatii factorilor de mediu pe Dunare si fundamentarea raspunsului comun la situatii de urgenta (seceta, inundatii, poluari, contaminari) prin: îmbunătățirea sistemului de monitorizare a apei și avertismente, diseminarea datelor de mediu pe județele de frontieră româno-bulgare; prelucrare și condiționare a deșeurilor organice lichide contaminate radioactiv de la centralele nucleare Cernavodǎ și Kozlodui; monitorizare, prelucrare a datelor și prognozare cantitatea și calitatea apei, în conformitate cu standardele Comisiei Europene pentru o mai bună implementare a legislației europene în domeniul apei (Directiva-cadru privind apa 2000/60 / CE, Directiva inundații 2007/60 / CE). Creșterea capacității pentru date și diseminare de avertizare la zonele de frontie.

Obiectivele acestui proiect sunt achiziţia a două nave de supraveghere a calităţii apei, ca instrumente pentru asigurarea unei intervenţii rapide în cazul unei poluări majore cu petrol pe fluviul Dunărea; punerea la dispoziţie de către fiecare partener a rezultatelor determinărilor (fiecare ţară putând să îşi reducă astfel programul de măsurători hidrologice; concordarea metodologiilor de lucru şi de prelucrare a datelor din fiecare ţară. Bugetul proiectului este în sumă de 13.751.025 EURO. (Stadiu: Proiect în derulare –partial implementat).

Cele mai importante acțiuni necesare a fi întreprinse pentru îmbunătățirea calității apelor din bazinul fluviului Dunărea sunt cuprinse în cadrul Planului de management al bazinului fluviului Dunărea, plan elaborat la nivelul Comisiei Internaționale pentru protecția fluviului Dunărea, care, la rândul său estealcătuit din planurile naționale ale țărilor din bazinul Dunării. Aceste acțiuni trebuie coordonate cu cele cuprinse în Planul de Management al Riscului la Inundații, prin care se are în vedere asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea durabilăeconomicăși social în regiunea Dunării.” În acest sens, trebuie să depunem eforturi susținute pentru dezvoltarea și implementarea proiectelor de îmbunătățire a calității apei și de apărare împotriva inundațiilor, finanțate atât din fonduri europene cât și din bugetul de stat și bugetele locale. În mod special, trebuie să acordăm prioritate proiectelor finanțate din fonduri europene, astfel încât să beneficiem,în totalitate, de sprijinul pe care ni-l oferă Uniunea Europeană pentru conformare cu directivele specifice”, a ţinut să sublinieze directorul A.B.A Jiu, Marin Talău.

La rândul său, directorul tehnic Mihai Palaşcă a explicat ce se urmăreşte prin Planul de management al bazinului hidrografic: “Pentru îmbunătăţirea calităţii apelor din bazinul Dunării se implementează măsuri și acțiuni care sunt cuprinse în cadrul Planului de management al bazinului hidrografic internațional al Fluviului Dunărea, plan elaborat în anul 2009 și actualizat în anul 2015, fiind o realizare comună a statelor dunărene, în cadrul Comisiei Internaţionale pentru protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR). Măsurile stabilite în acest Plan se adresează presiunilor ce vizează poluarea cu substanțe organice, poluarea cu nutrienți, poluarea cu substanțe periculoase, precum și alterările hidromorfologice, măsuri ce vor conduce la atingerea obiectivelor de management stabilite pentru apele de suprafață și subterane din bazinul Dunării”.

Politica