Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014 – 2020” (cod SMIS – 133612) – Contractul de lucrări „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată inclusiv surse de apă existente în aglomerarea Caracal” – CL 04

Populare

Recomandări