Dolj. Obligațiile persoanei îndreptățite să primească indemnizație de șomaj

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj reamintește șomerilor că, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, au obligația de a comunica modificarile privind schimbarea statutului de şomer indemnizat, în termen de 3 zile pentru a evita crearea unor debite.

Astfel, persoanele care beneficiza de indemnizație de șomaj au obligația, conform art. 41 ali. 1 din Legea 76/2002.

  • să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori este solicitată, la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă unde este înregistrată pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;
  • să comunice în termen de 3 zile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă unde este înregistrată, orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor, respectiv: încadrarea în muncă; emiterea certificatului de înmatriculare sau a autorizației de    fucționare pentru a desfășura activității independente; realizarea unor venituri lunare mai mari decât indicatorul social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare; plecarea din țară pe o perioadă de maxim 90 de zile; concediul de maternitate sau de îngrijire a copilului;
  • să participe la serviciile pentru stimularea ocupării și de formare profesională   oferite de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă unde este înregistrată;
  • să caute activ un loc de muncă,
  • să înştiinţeze în scris AJOFM la care este înregistrată apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zilele declarate nelucrătoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizează în zile declarate nelucrătoare, persoanele care beneficiză de indemnizație de șomaj au aobligația de a înștiința Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă la care sunt înregistrate, în prima zi lucrătoare.

Populare

Recomandări

DOLJ. LUCRĂRI PENTRU PREVENIRE ȚI CORECTARE AVARII – SĂPTĂMÂNA 05.06 – 11.06.2023

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru...

O blindată Piranha s-a scufundat în Dunăre în timpul exercițiilor militare NATO

O blindată Piranha 3 s-a scufundat în timp ce...

Autotursime sparte, în curtea SJU Slatina

Două autoturisme au fost sparte, luni noaptea, în curtea...

Fun in Summer, la Biblioteca Aman

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, prin compartimentul Mediatecă...