vineri, februarie 23, 2024

Ultima ora

Sport

Proiect eșuat la Craiova. Primăria trimite banii înapoi la Ministerul Dezvoltării

Autoritățile locale din Craiova propun încetarea contractului de finanțare pentru proiectul „Modernizare depou și Modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor – Faza 2 – Modernizare depou tramvaie”. Contractul de finanțare pentru acest proiect a fost semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și UAT Municipiul Craiova, în data de 13.12.2019. De atunci, au fost organizate trei proceduri de licitație deschisă, toate fiind anulate, ultimele doua pe motiv ca nu a fost depusă nici măcar o ofertă.

Astfel, prin încetarea contractului, craiovenii se obligă să dea înapoi banii pe care i-au primit, până în acest moment, pentru realizarea proiectului. Este vorba despre suma de 68.531,16 lei, sumă pe care autoritățile locale trebuie să le restituie către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei. Propunerea va fi pe ordinea de zi a ședinței de de joi, când consilierii locali vor lua o decizie în acest sens.

Beneficiarul are obligația restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul Proiectului, în condițiile prevăzute prin Contractul de finanțare. Rezilierea contractului de finanțare are drept consecință declararea ca neeligibil a proiectului AMPOR putând să decidă rezilierea Contractului de finanțare și recuperarea sumelor acordate până la acel moment, în condițiile prevăzute de Contract. Suma de 69.929,75 lei inclusiv TVA, reprezentând cheltuielile eligibile efectuate de beneficiar pentru implementarea proiectului a fost solicitata la rambursare prin Cererea de rambursare nr.1/28.12.2020, autorizata de către AM POR și decontata suma de 68.531,16 lei, diferența de 2% (1.398,59 lei) reprezentând contribuția proprie a Municipiului Craiova”, se arată în raportul ce va sta pe masa consilierilor locali din Bănie.

Policlinica Buna Vestire Craiova

Neaprobarea de către Consiliul Local a încetării contractului de finanțare prin acordul părților în condițiile imposibilității implementării proiectului va avea drept consecință, rezilierea acestuia din motive imputabile autorității locale.

De la finalul anului 2019 și până în prezent, costurile pentru implementarea proiectului au crescut semnificativ, fiind acuzate creșteri mari de prețuri, cauzate de Pandemie sau de conflictul în care vecinii României au intrat. Cum indicatorii tehnico-economici nu au mai fost aceiași, a fost reluata procedura de aprobare a acestora. Astfel, proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii totale a proiectului ,,Modernizare depou și modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor – Faza 2 Modernizare depou tramvai’’, respectiv actualizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, aflate pe ordinea de zi a sedinței ordinare din data de 25.08.2022 și supuse aprobării Consiliului Local al municipiului Craiova au fost respinse în urma votului consilierilor locali.

În condițiile respingerii proiectului de hotărâre privind actualizarea DALI în sedinta ordinara din data de 25.08.2022, proiectul nu mai poate fi derulat, iar contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nu mai poate fi executat astfel încat se impune încetarea acestuia”, se mai specifică în raport.

Politica