vineri, iulie 19, 2024

Ultima ora

Sport

3,13 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Vâlcea în luna noiembrie 2018

La sfârșitul lunii noiembrie în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea erau înregistrați 5008 șomeri (din care 2503 femei), rata șomajului fiind de 3,13 %.
Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,91 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,22 pp.
Din totalul de 5008 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Vâlcea, 1640 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 3368 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3290 șomeri provin din mediul rural și 1718 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:
Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 5008
< 25 ani 838
între 25-29 253
între 30-39 849
între 40-49 1348
între 50-55 927
peste 55 ani 793

Șomerii cu studii gimnaziale/fără studii/școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea (64 %), urmat de cei cu studii liceale/postliceale (30 %), iar 6 % au absolvit studii superioare.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1071 persoane foarte greu ocupabile, 2979 greu ocupabile, 451 mediu ocupabile, iar 507 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Vâlcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Vâlcea la adresa www.anofm.ro secțiunea “Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea/Comunicate de presă”.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea

Policlinica Buna Vestire Craiova

Politica