duminică, iunie 23, 2024

Ultima ora

Sport

Mehedinți: Tot mai mulți tineri vor locuințe tip ANL la Severin

Primăria Drobeta Turnu Severin nu face față cererilor pentru obținerea de locuințe tip ANL. Listele de așteptare sunt foarte mari, fiind peste 400 de solicitări. În acest context, pentru a evita situațiile în care dosarele sunt incomplete ori nu întrunesc toate condițiile legale, Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin pune la dispoziție lista cu actele necesare atât pentru acordarea locuințelor ANL, cât și pentru acordarea terenurilor în baza Legii 15/2003.

Documente necesare acordării de terenuri în baza Legii 15/2003: cerere; copie certificat de naștere; copie act de identitate; copie certificat de căsătorie (acolo unde este cazul); copie certificat de naștere copil (acolo unde este cazul); copie diplome ce atestă performanțe deosebite ale titularului cererii la nivel național și internațional unde comunitatea locală a avut o reprezentare; declarația solicitantului pe propria răspundere că nu deține sau nu a deținut în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe (la notar); declarația părinților solicitantului pe propria răspundere că nu dețin sau că nu au deținut, în ultimii zece ani, un teren în suprafață mai mare de 500 mp în mediul urban și de 5000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul (la notar); situația locativă (copie contract locuință, copie contract de închiriere).

Documente necesare acordării locuințelor de tip ANL: cerere adresată primarului- cererea de locuință se efectuează în nume propriu; memoriu situația familială și locativă; copii ale cărților de identitate ale solicitantului soțului (soției), copiilor și eventual părinților sau altor persoane care locuiesc la aceeași adresă (autentificate); copie după certificatul de căsătorie (autentificat); copie după certificatul de naștere al copiilor (autentificat); adeverință de venituri cu menționarea venitului net lunar în ultimele 12 luni al membrilor majori al familiei solicitantului; copie după actul de proprietate, contractul de închiriere sau subînchiriere a titularului locuinței de la adresa vizei de domiciliu a solicitantului; copie după actele de studii; copie după cartea de muncă; declarație notarială că niciunul dintre solicitanți (membri majori ai familiei) nu au deținut, nu dețin și nu au înstrăinat locuința proprietate personală sau fond de stat pe teritoriul României; certificat fiscal de la Direcția de Impozite și Taxe Locale.

Policlinica Buna Vestire Craiova

Politica