duminică, iunie 16, 2024

Ultima ora

Sport

Implementarea programului pentru şcoli al României în luna martie 2018

Prefectul judeţului Vâlcea, domnul Florian Marin, informează asupra gradului de implementare a Programului pentru şcoli al României, în luna martie 2018, desfăşurat şi la nivelul judeţului Vâlcea pentru anul şcolar 2017-2018.

În baza contractului de furnizare nr. 12952/1870/28.09.2017 privind achiziţionarea şi distribuţia produselor lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore şi a actelor adiţionale emise ulterior, 32.952 de elevi şi copii preşcolari din judeţul Vâlcea au beneficiat, în luna martie, de produse lactate şi de panificaţie.

Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea, în baza competenţelor stabilite prin H.G. nr.640/2017, prin compartimentul de resort, a dispus verificarea spaţiilor de depozitare a produselor lactate şi de panificaţie distribuite în cadrul programului, monitorizarea temperaturii în spaţiile frigorifice şi asigurarea apei potabile în unităţile şcolare din judeţul Vâlcea.

Policlinica Buna Vestire Craiova

În cursul lunii martie au fost verificate următoarele unităţi şcolare: Şcoala Gimnazială Dănicei şi Şcoala Gimnazială Copăceni Racoviţa.

Nu au fost constatate deficienţe şi s-au făcut recomandări privind respectarea legislaţiei sanitare în vigoare.

Referitor la furnizarea de mere pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular pentru anul şcolar 2017-2018, a fost publicată documentaţia de atribuire a contractului de către Consiliul Judeţean Vâlcea, aceasta fiind selectată de ANRP pentru verificare, în prezent regăsindu-se în etapa de aşteptare validare.

Totodată, este în curs de desfăşurare achiziţia având ca obiect furnizarea de rechizite şcolare pentru preşcolarii şi elevii care participă la atelierele tematice Drumul laptelui şi Laptele un aliment sănătos, ca măsură educativă care însoţeşte distribuţia laptelui şi produselor lactate pentru elevii şi copiii preşcolari, respectiv cele prevăzute la art.4 alin. (1) lit. c din HG nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului în şcoli al României.

Prefectura VÂLCEA

Politica