sâmbătă, iulie 13, 2024

Ultima ora

Sport

Disputa Frații Bacriz – Consiliul Local Craiova. Manda: Decizia Tribunalului Dolj poate îngreuna procesul de accesare de fonduri europene

Primăria Craiova a acționat în conformitate cu prevederile legale și în interesul cetățenilor atunci când a decis delegarea gestiunii serviciului de transport public în comun către SC RAT Craiova, iar decizia Tribunalului privind anularea Hotărârii de Consiliu dată în acest sens poate îngreuna procesul de accesare de fonduri europene. Este opinia administratorului public al Craiovei, Sorin Manda, transmisă Jurnalul Olteniei.

Referitor la acțiunea înaintată în instanță de SC Frații Bacriz, administratorul public afirmă că, deși este invocat, interesul general al colectivității locale nu se are în vedere și consideră că este vorba de susținerea unui interes particular.

În anul 2016, este prima dată când transportul public de călători în municipiul Craiova a fost reglementat în conformitate cu legislația europeană (Regulamentul 1370/2007), obligatorie încă de la sfârșitul anului 2009. Nu putem tinde la un transport public de calitate atâta timp cât orice demers de creare a unui cadrul legal și de îmbunătățire a serviciului de transport este blocat prin orice mijloace, invocându-se interesul colectiv, cu toate că este evident că în cazul de față este vorba de susținerea unui interes particular.

Policlinica Buna Vestire Craiova

Prevederile Regulamentului 1370/2007 au fost puse în aplicare la nivelul întregii țări unde au fost încheiate contracte de delegare între unitățile administrativ teritoriale și operatorii proprii aflați în subordinea acestora.

Suntem singurul oraș din România în care punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului 1370/2007 este anulată de instanțele de judecată.

Obiectul dosarului vizează anularea actului administrativ reprezentat de Hotărârea nr. 168/2016 emisă de Consiliul Local al Municipiului Craiova, privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL. Prin hotărârea nr. 168/2016 s-a aprobat contractul de delegare a serviciului de transport public de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova încheiat între Primăria Municipiului Craiova și RAT SRL. Temeiul emiterii HCLM 168/2016 – Regulamentul CE nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, Regulament obligatoriu încă din anul 2009 pentru toate statele membre Uniunii Europene.

Art. 5 (2) din Regulamentul 1370 prevede în mod expres faptul că orice autoritate locală competentă poate decide să presteze ea însăşi servicii publice de transport de călători sau să atribuie Contracte de servicii publice în mod direct unei entităţi cu personalitate juridică distinctă asupra căreia autoritatea locală competentă exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale departamente”, a declarat Sorin Manda.

În schimb, Lucian Săuleanu, unul dintre avocații care a reprezentat la instanță SC Frații Bacriz, afirmă: „Este adevărat că legislatia prevede posibilitatea atriburii gestiunii directe către propria regie, însă o astfel de posibilitate este condiționată tocmai pentru că se realizează o restrângere a concurenței libere, principiu de bază într-o economie de piață, și din acest motiv legea este mai riguroasă într-o astfel de ipoteză impunând ca atribuirea să se facă în condiții de transparență, în interesul comunității locale, cu respectarea condițiilor de confort și siguranță a mijloacelor de transport”.

Administratorul public al Craiovei susține că Primăria s-a preocupat de îmbunătățirea condițiilor în ceea ce privește transportul în comun al călătorilor.

Siguranța cetățenilor și transportul în comun al călătorilor în cele mai bune condiții au fost de-a lungul ultimilor ani o prioritate a administrației locale. Tocmai din acest motiv, Primăria Craiova a demarat înlocuirea a cât mai multe autobuze din parcul auto.

Unele din autobuzele mai bune de pe aceste trasee vor fi relocate, în ideea îmbunătățirii condițiilor de transport în comun pe toate traseele existente. Zilnic, cu mijloacele de transport în comun, circulă aproximativ 50.000 de persoane. RAT Craiova are un parc auto format din 180 de autobuze. Este o societate importantă care oferă locuri de muncă unui număr de 740 de craioveni. Recent, Primăria Craiova a achiziționat cinci mijloace de transport în baza acordului cadru pe patru ani, încheiat în 2014 prin asocierea SC Solaris Bus&Coach SA – SC IAC Management SRL, contract cu o valoare estimată de 55.800.000 de lei. Contractul prevede și achiziționarea a 50 de autobuze „în scopul îmbunătățirii condiţiilor în care se desfăşoară serviciul de transport public local de persoane“. Pentru cele cinci vehicule, primăria a plătit 5.205.060 de lei, prețul unui autobuz fiind de 1.041.012 lei. Aceste ultime autobuze au făcut obiectul celui de-al treilea contract subsecvent încheiat cu Solaris, prin precedentele două contracte fiind achiziționate alte 24 de autobuze”, a precizat Manda.

Sorin Manda a încheiat afirmând că: „Decizia anulării HCLM 168/2016, respectiv a contractului de delegare a serviciului de transport încheiat între Primăria Mun. Craiova și RAT SRL poate îngreuna procesul de accesare de fonduri europene și poate aduce repercusiuni asupra craiovenilor. Este prima dată când în România se pot accesa fonduri europene pentru achiziția de autobuze și tramvaie, pentru transportul public de persoane”.

Reamintim că pe 12 ianuarie, Tribunalul Dolj a dispus anularea HCL al Municipiului Craiova nr. 168/2016 privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către RAT SRL, decizia putând fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Aceasta, în urma unei acțiuni în instanță a SC Frații Bacriz care reclamă faptul că Hotărârea contestată, respectiv HCL 168/2016, încalcă art. 7 alin. 1 din Legea 52/2003 privind transparența decizională întrucât nu au publicat anunț pe site-ul propriu, nu au afișat la sediu proiectul, nu l-au publicat în presa locală. De asemenea, Fraţii Bacriz mai reclamă faptul că nu a fost informată și consultată comunitatea locală aşa cum prevede art. 7 din Legea nr. 51/2006, dar şi că autoritatea locală nu a efectuat un studiu de oportunitate, obligatoriu conform legii pentru stabilirea modalităţii de gestiune a unui serviciu public, studiu din care să reiasă dacă această modalitate de administrare (gestiune directă) este, dacă sunt respectate obligațiile privind deplasarea în siguranță și confort, utilizarea eficientă a fondurilor publice, ori administrarea eficientă a sistemelor de transport proprietatea municipalității.

SC Frații Bacriz consideră că traseele ar fi trebuit scoase la licitație așa cum rămăsese stabilit în urma unei Hotărâri a instanței din urmă cu 8 ani.

Politica