CEO a făcut un prim bilanţ al activităţii anului 2017

Complexul Energetic Oltenia a ieşit la raport cu primele date din bilanţul activităţii derulate anul trecut. Astfel, unitatea a realizat, în 2017, o producţie de energie electrică de 15 TWh., cantitatea de cărbune fiind în creştere, comparativ cu cea produsă în 2016, cu 11,5%.

Potrivit reprezentanţilor CEO, pentru anul în curs există deja contracte încheiate pentru toată capacitatea disponibilă. Anul trecut, CE Oltenia a funcționat în medie cu opt grupuri energetice, acoperind o cotă de până la 24% din piața de energie și de aproximativ 40% din serviciile de sistem necesare la nivel național.

EMC Roșia-Rovinari, EMC Motru și EMC Jilț, primele la livrări

Legat de producția de cărbune realizată de CE Oltenia, aceasta a fost de peste 22,5 milioane tone (în creștere cu cca. 11,5% față de anul 2016), „cu o descopertă de aproximativ 117 milioane mc. (în creștere cu cca 13% față de anul 2016), cele mai mari livrări de lignit înregistrându-se de la EMC Roșia-Rovinari, EMC Motru și EMC Jilț”, se precizează în comunicatul de presă emis de către CEO.

Ceva mai multe investiţii în mentenanţa utilajelor

Anul trecut au fost făcute cheltuieli şi cu lucrările de mentenanţă ale utilajelor, cheltuieli cu 16 % mai mari decât cele efectuate în 2016.

În cursul anului trecut, în sectorul minier, au fost efectuate lucrări de mentenanță la aproximativ 200 de utilaje, cheltuielile aferente, de peste 65 milioane de lei, fiind mai mari cu peste 16% față de cele efectuate în anul anterior. Întreruperile accidentale ale utilajelor au scăzut în 2017 față de 2016 cu cca 28%”, se mai arată în comunicatul CEO.

Pentru realizarea producției de lignit menționate a fost necesar ca timp de 10 luni din anul 2017, programul de lucru pentru personalul din zona de extracție a cărbunelui să fie modificat de la 5 la 6/7 zile pe săptămână.

Populare

Recomandări

DOLJ. LUCRĂRI PENTRU PREVENIRE ȘI CORECTARE AVARII – SĂPTĂMÂNA 06.02 – 12.02.2023

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru...

DOLJ. LUCRĂRI PENTRU PREVENIRE ȘI CORECTARE AVARII – SĂPTĂMÂNA 06.02 – 12.02.2023

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru...