Oportunitate pentru Craiova

Craiova are oportunitatea de a se dezvolta. Totul ține, însă de dorința autorităților locale de a se implica. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a deschis o linie de finanțare pentru Grupurile de Acțiune Locală din mediul urban care pot depune Strategiile de Dezvoltare Locală (SDL) elaborate în cadrul mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității.C

Concret, există finanțare disponibilă pentru implementarea SDL de cca. 189 mil. EURO pentru orașele din regiunile mai puțin dezvoltate. Sprijinul financiar provine atât din POCU, Axa Prioritară 5, Obiectivul specific 5.1, cât și din POR, Axa Prioritară 9, Obiectivul specific 9.1

Printre măsurile prioritare privind rezolvarea problemelor dintr-o zonă urbană marginalizată (ZUM) finanțate prin intermediul GAL menționăm cu titlu exemplificativ:

Policlinica Buna Vestire Craiova
  • program de ecologizare/ salubrizare/ igienizare a zonei cu participarea comunității;

  • construirea de case/ locuințe sociale;

  • construire grădiniță în comunitate;

  • realizarea și îmbunătățirea infrastructurii (asfaltarea străzilor secundare, dezvoltarea infrastructurii apă-canal, etc.);

  • sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă, etc.

Chiar dacă Primăria Craiova a ratat oportunitatea de a depune un proiect prin GAL-urile constituite ca asociații în baza O.G.nr.26/2000 pentru a beneficia de sprijin pregătitor prin Programul Operațional Capital Uman, timpul nu este pierdut.

Începând de atăzi, 1 septembrie, până la data de 13 noiembrie 2017, se pot depune proiecte prin GAL-urile constituite ca asociație în baza O.G.nr.26/2000 care nu au beneficiat de sprijin pregătitor. Aceste Grupuri de Acțiune Locală din mediul urban, pot depune Strategiile de Dezvoltare Locală (SDL) elaborate în cadrul mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității.

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) este un instrument pentru promovarea dezvoltării integrate şi implicării comunităților în dezvoltarea locală prin formarea unui parteneriat local.

Grupurile de Acțiune Locală  sunt parteneriate privat–publice active, constituite din reprezentanți ai sectorului public, sectorului privat  și societății civile, orientată către acele orașe în care sunt identificate zone marginalizate, adică zone cu populație aflată în risc de excluziune socială.

Ca atare, Acțiunea pentru Renașterea Craiovei (ARC) invită municipalitatea craioveană, singura din județul Dolj care are posibilitatea să aplice pentru această strategie de dezvoltare, să țină cont de oportunitatea ivită și să atragă aceste fonduri în parteneriat cu societatea civilă.

Avocat Lucian Săuleanu

Președinte ARC

Populare

Recomandări

VÂLCEA. LUCRĂRI PENTRU PREVENIRE ȘI CORECTARE AVARII – SĂPTĂMÂNA 03.04 – 09.04.2023

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru...

OLT. LUCRĂRI PENTRU PREVENIRE ȘI CORECTARE AVARII – SĂPTĂMÂNA 03.04 – 09.04.2023

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru...