Conecteaza-te cu noi

Actualitate

Pensionarii doljeni, din nou în ofsaid

Publicat

pe

În luna martie 2014, C.A.S. Dolj a  efectuat  23 acţiuni de control la furnizorii de servicii medicale. La  furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, s-au efectuat 13 acţiuni de control tematic. Astfel, au fost identificaţi pensionari care au beneficiat  nelegal de prescripţii medicale în cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună.
Aceştia au declarat  în scris că nu au alte venituri suplimentare pensiei, deşi figurau în evidenţele ANAF cu venituri impozabile. Compensarea suplimentară de 40% din contravaloarea medicamentelor compensate 90% prescrise de medicii de familie  pensionarilor care realizează şi alte venituri în afara celor din pensii, se va recupera de la persoanele care au beneficiat nelegal de acestea. Totodată, au fost prescrise medicamente compensate 90% de către medicii de familie, fără a solicita pacienţilor cupon de pensie şi declaraţii pe proprie răspundere privind veniturile realizate de aceştia. Pentru nerespectarea procedurii legale privind prescrierea medicamentelor compensate 90%, furnizorii au fost sancţionaţi cu imputarea sumei reprezentând compensarea de 40% din contravaloarea medicamentelor compensate 90%.

Nu a fost respectată obligaţia contractuală privind utilizarea formularelor tipizate obligatorii,  în sensul că nu se folosesc formularele de Cereri de transfer, Fişă de consultaţii medicale, Registre de tratamente, şi nu se completează toate rubricile documentaţiei obligatorii, fiind aplicată sancţiunea contractuală  Avertisment scris. De asemenea, nu  s-au respectat protocoalele de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni, elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, fiind aplicată sancţiunea contractuală Avertisment scris şi imputarea contravalorii medicamentelor prescrise eronat.
A declarat Alina Tănăsescu, director CAS Dolj

Un medic de familie nu a fost prezent la program şi a fost sancţionat cu Avertisment scris. Au fost identificate consultaţii medicale raportate de  medicii de familie pentru pacienţii care se aflau internaţi în unităţi sanitare cu paturi, care au fost imputate medicilor respectivi şi s-a aplicat măsura diminuării valorii minime garantate a punctului per capital pentru lunile respective, cu 10%. Mai mult de atât, la furnizorii de medicamente compensate şi gratuite în tratamentul ambulatoriu, au fost efectuate cinci controale tematice,  constatându-se  că   nu se respecta obligaţia contractuală prevăzută la art.  7, litera q din contract, conform căreia  este obligatorie prezenţa farmacistului în farmacie, în cadrul programului de activitate, aplicându-se sancţiunea contractuală Avertisment.

La furnizori de servicii clinice s-au desfăşurat trei acţiuni de control tematic, constatându-se  următoarele deficienţe. Raportarea unor servicii medicale clinice pentru pacienţi care erau internaţi în spital, dispunându-se măsura recuperării contravalorii serviciilor medicale  clinice  şi diminuarea  valorii minime garantate a punctului per serviciu pentru lunile respective, cu 10%. În plus, pentru nerespectarea protocoalelor de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni, elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate este aplicată sancţiunea Avertisment scris şi imputarea contravalorii medicamentelor prescrise eronat. Furnizorii sunt obligaţi să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv cele privind evidenţele obligatorii, cele cu regim special şi cele tipizate. De altfel, medicul specialist este obligat să informeze medicul de familie, prin scrisoare medicală şi să finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală, aplicându-se sancţiunea Avertisment scris, şi diminuarea cu 10 % a valorii minime garantate a punctului  pentru luna în care s-au identificat aceste situaţii.
A explicat Alina Tănăsescu, director CAS Dolj

A fost verificat tematic un furnizor de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate – paraclinic, constatându-se că acesta nu respectă programul de activitate, nu completează corect şi la zi registrele de lucru şi dreptul la liberă alegere a asiguratului, furnizorul fiind sancţionat cu Avertisment scris.
De asemenea, au fost identificaţi asiguraţii care au declarat pe proprie răspundere pe verso-ul biletelor de trimitere, că nu au fost internaţi pe perioada de la data eliberării biletului de trimitere până la data efectuării investigaţiilor, dar au fost identificaţi în evidenţele C.A.S. Dolj cu internări în spital. Conform normelor, dacă în perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice un asigurat se internează în spital fără ca investigaţiile recomandate să fie efectuate în ambulatoriu anterior internării, biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea. Contravaloarea investigaţiilor respective se va recupera de la asiguraţii respectivi.
A fost verificat tematic un furnizor de dispozitive medicale  şi s-a constatat  că acesta respectă obligaţiile contractuale.   

Continue Reading