sâmbătă, iulie 13, 2024

Ultima ora

Sport

Oferta educaţională a Universităţii din Craiova, Master, iulie-septembrie 2024

Universitatea din Craiova organizează admiterea la cele 12 facultăți din structura sa și oferă pregătire în 81 de programe de licență și 71 de programe de master. Înscrierile se fac exclusiv online până la data de 19 iulie pentru ciclul licență și 15 iulie pentru master. Detalii pe https://www.ucv.ro/admitere/.

Cel mai mare centru universitar din sud-vestul României, Universitatea din Craiova pune la dispoziţia absolvenților de liceu 3.000 locuri bugetate la licență și 1.780 locuri bugetate la master. La forma cu taxă, candidaţii pot opta pentru unul dintre cele 1.306 de locuri la licenţă şi 584 locuri la master.

Universitatea din Craiova oferă posibilitatea pregătirii în 81 de programe de licență și 71 de programe de master, repartizate pe șase domenii fundamentale de ierarhizare existente în acest moment la nivel național. Universitatea din Craiova oferă şi programe de studii universitare la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) şi/sau la distanţă (ID), având acreditate programele de învăţământ respective la forma de învăţământ cu frecvenţă.

Policlinica Buna Vestire Craiova

FACULTATEA DE AGRONOMIE

Specializări:

Consultanță și management în agricultură (învăţământ cu frecvență): 35 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Protecția mediului în agricultură (învăţământ cu frecvență redusă): 35  locuri  la buget şi 5 locuri cu taxă

Management în agroturism și calitatea produselor agroalimentare (învăţământ cu frecvență): 35 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă, nr. locuri rromi 1loc

Oportunităţi de carieră:

Absolvenții Facultății de Agronomie pot activa în management agricol, silvicultură, protecția plantelor, agricultură, ecologie, înbunătățiri funciare, controlul calității produselor alimentare (industria cărnii, laptelui, uleiului, zahărului, panificație, industria berii, industria vinului), poliția vamală, consultantă agricolă, irigații și ameliorarea solului, control vamal, agro-turism, protecția mediului, topografie și cadastru, fitofarmacie, industria alimentară, mecanizarea agriculturii, cercetare în agricultură, silvicultură, geodezie, topografie, expertiză în agricultură, alimentație, imobiliare, silvicultură, învăţământ.

Toate detaliile, aici: http://www.agro-craiova.ro/

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ŞI ELECTRONICĂ

Specializări:

Sisteme automate încorporate (învăţământ cu frecvență): 28 locuri la buget şi 7 locuri cu taxă

Tehnologii informatice în ingineria sistemelor (învăţământ cu frecvență): 22 locuri la buget şi 8 locuri cu taxă

Inginerie software (învăţământ cu frecvență): 30 locuri la buget şi 7 locuri cu taxă

Sisteme informatice pentru comerț electronic/ Information Systems for e-Business) (învăţământ cu frecvență):25 locuri la buget şi 7 locuri cu taxă

 Ingineria calculatoarelor și comunicațiilor (învăţământ cu frecvență): 25 locuri la buget şi 7 locuri cu taxă

Sisteme de conducere în robotică (învăţământ cu frecvență) :20 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră prin Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică: programatori şi dezvoltatori software, arhitecţi de soluţii IT, proiectare și operare baze de date, asigurarea calităţii produselor software/hardware, automatică, controlul proceselor industriale, ingineria reglării automate, linii flexibile de fabricaţie, instalarea şi mentenanţa roboţilor industriali, electronică de mare putere, operatori infrastructură telecom, customer support, client service.

Toate informaţiile aici: http://www.ace.ucv.ro/

FACULTATEA DE DREPT

Specializări:

Drept  privat (învăţământ cu frecvență – IF): 50 locuri la buget şi 8 locuri cu taxă

Științe penale (învăţământ cu frecvență  – IF): 50 locuri cu taxă şi 8 locuri cu taxă

Dreptul afacerilor(învăţământ cu frecvență – IF): 50 locuri la buget şi 8 locuri cu taxă

Administraţie publică  (învăţământ cu frecvență – IF): 40  locuri la buget şi 10 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră oferite pentru absolvenții specializării „Drept”: judecător, procuror, avocat, consilier juridic,  notar, executor judecătoresc, magistrat asistent, practician în insolvenţă, asistent judiciar, mediator, grefier cu studii superioare, funcţionar în administraţia publică, funcții de specialitate în instituțiile europene (Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Consiliul Uniunii Europene ş.a.), cadru didactic în învățământul superior etc.

Oportunităţi de carieră oferite pentru absolvenții specializării „Administrație publică”: Consilier în administraţia publică. Consultant în administraţia publică. Administrator public. Expert în administraţia publică. Agent de dezvoltare. Consilier armonizare legislativă. Expert armonizare legislativă. Inspector de specialitate în administrația publică. Manager proiect. Referent de specialitate în administrația publică. Reglementator etc.

Toate detaliile aici: http://drept.ucv.ro/

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Specializări:

Managementul afacerilor electronice (învăţământ cu frecvență): 25 locuri la buget şi 8 locuri cu taxă

Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale (învăţământ cu frecvență): 40 locuri la buget şi 10 locuri cu taxă

 Management contabil, expertiză și audit (la Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ cu frecvenţă): 28 locuri la buget şi 15 locuri cu  taxă

Economie și administrarea afacerilor internaționale/International Economics and Business Administration  (învăţământ cu frecvență): 17 locuri la buget şi 8 locuri cu taxă

Economie și afaceri europene (învăţământ cu frecvență): 25 locuri la buget şi 10 locuri cu taxă

Analiza și evaluarea financiară a organizațiilor (învăţământ la frecvenţă): 27 locuri cu la buget şi 13 locuri cu taxă

Finanțe și Administrarea afacerilor(învăţământ la frecvenţă): 27 locuri cu la buget şi 14 locuri cu taxă

Management public și privat(învăţământ la frecvenţă): 26 locuri cu la buget şi 15 locuri cu taxă

Managementul organizației (la Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ la frecvenţă): 28 locuri cu la buget şi 17 locuri cu taxă

Managementul resurselor umane(învăţământ la frecvenţă): 26 locuri cu la buget şi 17 locuri cu taxă

Marketing și comunicare în afaceri(învăţământ la frecvenţă): 26 locuri cu la buget şi 10 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră pentru absolvenţii Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor: Finanțe, Bănci, Piața de capital, Contabilitate, Audit, Consultanță fiscală, Expertiză contabilă, Administrație publică centrală și locală, IT, Comerț, Turism, Servicii, Afaceri internaționale, Marketing.

Toate detaliile, aici:http://feaa.ucv.ro/one/index.php?lang=ro

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Specializări:

Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie (învăţământ cu frecvență): 40 locuri la buget şi 10 locuri cu taxă

Activitate motrică extracurriculară și curriculară(învăţământ cu frecvență): 25 locuri la buget şi 10 locuri cu taxă

Performanță în sport(învăţământ cu frecvență): 30 locuri la buget şi 12 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră pentru absolvenţii Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport: sport de performanţă, învăţământ, spitale, centre de recuperare, unităţi cu caracter/departament sportiv.

Toate detaliile, aici: http://cis01.central.ucv.ro/educatie_fizica-kineto/

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Specializări :

Expertizare viti-vinicolă (învăţământ cu frecvență): 15 locuri la buget şi 11 locuri cu taxă

Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală(învăţământ cu frecvență): 19 locuri la buget şi 10  locuri cu taxă

Siguranța alimentară și protecția consumatorului(învăţământ cu frecvență): 20 locuri la buget şi 9 locuri cu taxă

Evoluția ecosistemelor naturale și conservarea biodiversității(învăţământ cu frecvență): 17 locuri la buget şi 10 locuri cu taxă

Managementul ecologic al resurselor naturale(învăţământ cu frecvență): 19 locuri la buget şi 10 locuri cu taxă

Absolvenţii Facultăţii de Horticultură se pot angaja în domeniile Horticultură, Ingineria Produselor Alimentare, Biologie, Ingineria Mediului și într-o serie de domenii conexe, precum protecţia plantelor, ştiinţele solului, conservarea biodiversității, managementul ecosistemelor antropice, în principal pentru sectoarele de producţie, cercetare, învăţământ, servicii, management şi consultanţă, expertiză, analize şi determinări de laborator, business, asigurări, finanțarea investițiilor rurale, administraţie, managementul integrat al producţiei horticole şi agroalimentare, dezvoltarea spaţiului rural etc.

Toate detaliile, aici:  https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro; https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro/admitere

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ

Specializări:

Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice (învăţământ cu frecvență): 24  locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Sisteme electromecanice complexe(învăţământ cu frecvență): 45  locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului(învăţământ cu frecvență): 19  locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Sisteme energetice informatizate (învăţământ cu frecvență): 25 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială(învăţământ cu frecvență): 17 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră:

Absolvenţii Facultăţii de Inginerie Electrică pot lucra în companii industriale de profil multinaţionale şi autohtone, producători de echipamente şi subansamble pentru domeniile electric, energetic şi aerospaţial, producere-transport-distribuţie a energiei electrice şi serviciile aferente, industria automotive, companii de transport terestru şi aerian, firme IT, firme de montaj- exploatare-mentenanţă instalaţii specifice, institute de cercetare-dezvoltare, laboratoare de încercări, învăţământul preuniversitar şi superior.

Toate detaliile, aici: http://ie.ucv.ro/

FACULTATEA DE LITERE

Specializări:

Studii de limba și literatura română(învăţământ cu frecvență): 38 locuri la buget şi 6 locuri cu taxă

Studii de limbă engleză și literaturi angloamericane(învăţământ cu frecvență): 34 locuri la buget şi 7 locuri cu taxă

Traducere şi terminologii în context european (învăţământ cu frecvență): 20 locuri la buget şi 10 locuri cu taxă

Paradigme ale comunicării interculturale(învăţământ cu frecvență): 20 locuri la buget şi 12 locuri cu taxă

Management educațional(învăţământ cu frecvență): 20 locuri la buget şi 12 locuri cu taxă

Consiliere educațională și dezvoltarea carierei(învăţământ cu frecvență): 20 locuri la buget şi 12 locuri cu taxă

Master didactic în Biologie(învăţământ cu frecvență): 14 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Master didactic în Calculatoare și tehnologia informației(învăţământ cu frecvență): 14 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Master didactic în Chimie(învăţământ cu frecvență): 10 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Master didactic în Informatică(învăţământ cu frecvență): 12 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Arta actorului(învăţământ cu frecvență): 5 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Management și antreprenoriat cultural(învăţământ cu frecvență): 4 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Artă muzicală românească contemporană(învăţământ cu frecvență): 7 locuri la buget şi 2 locuri cu taxă

Artă muzicală aplicată (învăţământ cu frecvență): 7 locuri la buget şi 2 locuri cu taxă

Media online și imagine instituțională(învăţământ cu frecvență): 10 locuri la buget şi 10 locuri cu taxă

Facultatea de Litere oferă posibilități multiple de carieră, în peste 50 de domenii. Absolvenții pot deveni profesori, traducători, scriitori, specialiști în PR, redactori, prezentatori, fotojurnaliști, actori, soliști, instrumentiști, dirijori sau manageri.

Toate detaliile, aici: http://litere.ucv.ro/litere/

FACULTATEA DE MECANICĂ

Specializări:

Optimizarea sistemelor de transport rutier (învăţământ cu frecvență): 20 locuri la buget şi 27  locuri cu taxă

Autovehicule electrice, hibride și autonome / Hybrid, Electric and Autonomous Vehicles

(învăţământ cu frecvență): 20 locuri la buget şi 27 locuri cu taxă

Proiectare și fabricație în ingineria autovehiculelor/ Design and Manufacturing in Automotive Engineering(învăţământ cu frecvență): 20 locuri la buget şi 27 locuri cu taxă

Optimizarea proceselor și echipamentelor tehnologice(învăţământ cu frecvență): 19 locuri la buget şi 7 locuri cu taxă

Sisteme virtuale de producție(învăţământ cu frecvență): 19 locuri la buget şi 7 locuri cu taxă

Modelare și simulare în ingineria mecanică(învăţământ cu frecvență): 19 locuri la buget şi 10 locuri cu taxă

Managementul sistemelor logistice (la Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ cu frecvență): 36 locuri la buget şi 12 locuri cu taxă

Managementul mediului și energie durabilă (la Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ cu frecvență): 28 locuri la buget şi 7 locuri cu taxă

Reabilitarea clădirilor(învăţământ cu frecvență): 19 locuri la buget şi 7 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră oferite de Facultatea de Mecanică: industria automotive, institute de cercetări şi testări în domeniile: autovehicule, transporturi, inginerie industrială, inginerie civilă, ingineria mediului, ingineria materialelor; proiectare asistată de profil (CAD-CAM-CAE); societăți cutehnologii moderne (de fabricaţie, de construcții, de logistică); unități de producție și mentenanță; organisme de certificare-control (R.A.R., A.R.R., I.S.C.T.R., metrologie, asigurări); învăţământ de specialitate etc.

Toate detaliile, aici: http://mecanica.ucv.ro/

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Specializări :

Chimia compușilor biologic activi (învăţământ cu frecvență): 35 locuri la buget şi 12 locuri cu taxă

Metode și modele în fizica medicală și computațională/Methods and Models in Computational and Medical Physics(învăţământ cu frecvență): 35 locuri la buget şi 8 locuri cu taxă

Tehnici avansate pentru prelucrarea informației/Advanced Techniques for Information Processing(învăţământ cu frecvență): 50 locuri la buget şi 8 locuri cu taxă

Matematici aplicate(învăţământ cu frecvență): 35 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Turism și dezvoltare durabilă(învăţământ cu frecvență): 35 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră

Absolvirea acestei facultăţi le oferă studenților numeroase și variate oportunități de carieră. Aceștia pot lucra cu ușurință în învățământ, în companii de IT, în clinici și spitale, în bănci și multe altele. Studenții noștri se pot califica pentru ocupații specifice fiecărui program de studii, de exemplu: Chimia mediului: Inspector de specialitate chimist, Analist de mediu, Consilier administraţia publică; Biochimie tehnologică: Chimist, Asistent de cercetare în chimie, Asistent de cercetare în biochimie tehnologică; Chimie farmaceutică: Chimist în domeniul farmaceutic,  Chimist analist produse farmaceutice, Chimist în industria farmaceutică; Fizică informatică: Fizician, Analist, Programator; Fizică medicală: Fizician medical, Asistent de cercetare în fizică/fizică-chimie; Geografie: Geograf, Cartograf, Meteorolog; Geografia turismului: Administrator hotel, Agent de turism, Ghid de turism; Informatică: Proiectant/dezvoltator software, Specialist în tehnologii IA, Administrator rețele de comunicație, Matematică: Matematician, Consilier/referent de specialitate matematician, Consilier actuar; Matematică informatică: Consilier statistician, asistent de cercetare în matematică informatică, administrator baze de date, etc.

Toate informaţiile: http://msn.ucv.ro/

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE

Specializări:

Securitate națională și euroatlantică(învăţământ cu frecvență): 30 locuri la buget şi 14 locuri cu taxă

Dezvoltare regională și intervenție socială(învăţământ cu frecvență): 30 locuri la buget şi 14 locuri cu taxă

Oportunități de carieră

Absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra în domeniile: muzeografie, arheologie, arhivistică, cercetare științifică, învățământ preuniversitar, învățământ universitar, administrație publică, asistență socială și protecția copilului, instituții europene, mass-media, organizații politice, cercetare sociologică, diplomație, comunicare, organizații internaționale, organizații non-guvernamentale, resurse umane.

Toate detaliile, aici:http://stiintesociale.ucv.ro/

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Specializări:

Teologie și cultură (învăţământ cu frecvență): 25 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Conservare și restaurare(învăţământ cu frecvență): 8 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Pictură –Explorări cromatice(învăţământ cu frecvență): 7 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Absolvenții Facultății de Teologie Ortodoxă pot deveni profesori de religie sau de educație plastică, preoți, diaconi, consilieri culte, artiști plastici, pictori, sculptori, conservatori/restauratori de monumente religioase, conservatori/restauratori de pictură murală, pictură pe lemn și componente artistice din lemn la monumente istorice, muzeografi, ghizi de artă, galeriști sau consilieri artistici.

Toate detaliile, aici: http://teologie.ucv.ro/

Politica