sâmbătă, iulie 20, 2024

Ultima ora

Sport

Zilele porților deschise la Universitatea din Craiova. Specializarea „Inteligența artificială”, noutatea pentru studenți

Reprezentanții Universității din Craiova și-au prezentat, joi, în holul central al Universității, oferta educațională a celor 12 facultăți. Fiecare facultate a avut un stand de prezentare, unde elevii au putut obține detalii complete referitoare la cifrele de școlarizare, dar și informații despre metodologia de admitere.

„O să vă spun încă de la început că anul acesta, în ceea ce privește licența, Universitatea din Craiova oferă 100 de locuri bugetate în plus. Avem 3.000 de locuri la buget ca urmare a admiterilor de succes din ultimii ani. Ministerul Educației a hotărât să suplimenteze locurile la buget. De asemenea, avem noutăți în ceea ce privește specializarea, atât la licență, cât și la master. În ceea ce privește licența, avem o specializare nouă numită Inteligența Artificială. În cadrul Facultății de Științe, departamentul de informatică. Avem programe de studii la master în limba engleză. O să încercăm să grăbim și procesul de modernizare al universității noastre”, a declarat prof. univ. dr. Cezar Ionuț Spînu.

Noua specializare este în cadrul Facultății de Științe și se va baza pe cum funcționează Inteligența Artificială și cum poate îmbunătăți viața. 

Policlinica Buna Vestire Craiova

”Introducerea programului de studii Inteligența Artificială adaugă bun o nouă specializare ȋn cadrul FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE a UCv ȋn domeniul de licenţă Informatică. Această specializare este propusă ca urmare a nevoilor pieţei muncii actuale şi interesului crescut pentru formarea unei resurse umane cu expertiză consolidată ȋn Inteligența Artificială și tehnologiile asociate ei prin competenţe profesionale care să asigure asimilarea unor fundamente ştiinţifice, inginereşti şi ale informaticii. Programul Inteligența Artificială se diferenţiazăde programul de studii Informatică printr-o pondere crescută a disciplinelor care intră sub cupola Inteligenței Artificiale și care completează cunoştinţele din domeniile matematică şiinformatică ale absolventului. Prin structura sa, acest program de licenţă asigură ȋnsuşirea unor cunoștințe fundamentale, de domeniu şi de specialitate ȋn Inteligența Artificială şiconsolidează premisele pentru o mai bună satisfacere a cererii pe piaţa forţei de muncă specifică acestui domeniu.

Programul Inteligența Artificială se integrează în politica generală a UCv; el fiind în curs de autorizare provizorie de funcționare. Din acest motiv acest program de studiu va fi prins în oferta educațională pentru anul universitar 2025-2026 (oferta educațională fiind comunicată cu șase luni înainte de sesiunea de admitere).  

In concluzie, misiunea programului este de a forma specialiști ȋnInteligenţă Artificială, în dezvoltarea de sisteme informatice inteligente şi în analiza datelor, care să poată aborda și modela problemele complexe din aproape orice domeniu posibil, să proiecteze și să implementeze soluții eficiente de rezolvare a lor pe baza tehnologiilor emergente, științei şi metodelor Inteligenței Artificiale. In cadrul acestui program, studentii își vor însuși aspecte teoretice și practice ale Inteligenței Artificiale, precum şi ale fundamentelor programării, analizei și procesării datelor. Programul de studii de licenţă Inteligenţă Artificială asigură absolvenţilor o serie de competenţe profesionale relevante cerinţeloractuale din industria IT precum şi o carieră cu largi perspective ȋndomeniul Inteligenţă Artificială, în dezvoltarea de sisteme informatice inteligente şi în analiza datelor cu un spectru larg de aplicabilitate”, a explicat Daniela Dănciulescu, prodecan la Facultatea de Științe, departamentul de informatică. 

Universitatea din Craiova a deschis deja sesiunea de înscriere în vederea admiterii, la cele 12 facultăți din structura sa, și oferă pregătire în 81 de programe de licență și 71 de programe de master.

Pentru următorul an academic, Universitatea din Craiova scoate la concurs 3.000 de locuri bugetate la licență și 1.780 de locuri bugetate la master. De asemenea, pentru forma de învățământ cu taxă, sunt disponibile 1.306 locuri la licență și 584 de locuri la master.

Pentru ciclul licență, înscrierile se fac până în data de 19 iulie 2024 exclusiv online. Evenimentul va fi deschis și mâine pentru elevii doritori.

Politica