sâmbătă, mai 18, 2024

Ultima ora

spot_img

Sport

Casa Memorială Alexandru Macedonski, reabilitată și transformată în muzeu

Casa Memorială Alexandru Macedonski, din comuna doljeană Goiești, monument istoric, va fi reabilitată. Consiliul Județean Dolj vrea să obțină fonduri de la Guvern pentru lucrări.

În acest sens, urmează să preia conacul de la autoritatea locală, în ședința extraodinară de joi fiind supus votului consilierilor județeni un proiect privind trecerea din domeniul privat al Comunei Goieşti, în domeniul privat al Judeţului Dolj, a imobilului compus dintr-un teren în suprafață de 1320 mp. și casă de locuit în suprafață de 209 mp., construită în anul 1980.

Casa în care poetul Alexandru Macedonski şi-a petrecut o mare parte a copilăriei sale se afla într-un stadiu avansat de degradare. Conacul a fost construit în prima parte a secolului al XIX-lea.

Policlinica Buna Vestire Craiova

„Considerăm că valoarea deosebită istorică și culturalș a acestui monument generează un potențial important de dezvoltare locală sustenabilă. Astfel, după reabilitare, conacul poate fi introdus în circuitul turistic-cultural regional, fiind posibil transferul dreptului de administrare către Muzeul Olteniei. Casa poetului Alexandru Macedonski, pe lângă funcțiunea memorială și muzeală pe care o va dobândi, va putea găzdui diverse evenimente culturale, crescând atractivitatea zonei rurale respective, în beneficiul comunității locale. În același timp, o astfel de investiție va îmbogăți oferta cultural-turistica a județului nostru pentru turiști și vizitatori.

În acest context, Consiliul Județean Dolj a solicitat Comunei Goiești prin adresa nr. 1474/08.04.2023 acordul de principiu privind obținerea de către UAT Județul Dolj a unui drept real asupra casei memoriale si terenului aferent. Comuna Goiești a transmis acordul de principiu cu privire la demararea procedurilor de transfer a dreptului de proprietate privata asupra imobilelor, către UAT județul Dolj, prin adresa nr. 1528/10.04.2024, precizând ca valoarea cumulata de inventar a acestora este de 70.138 lei. În anul 2024, în bugetul Județului Dolj au fost prevăzute cheltuieli de capital în sumă de 143 mii lei pentru obiectivul de investiție „Reabilitare Casa Memorială Alexandru Macedonski”, se arată în raportul de aprobare a proiectului supus votului consilierilor județeni.

Totodată, CJ Dolj „se obligă să efectueze plata contravalorii imobilului menţionat la art. 1 aferentă valorii de inventar actualizate a acestuia, în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii Consiliului Local al Comunei Goieşti privind trecerea imobilului din domeniul privat al Comunei Goieşti, judeţul Dolj în domeniul privat al Judeţului Dolj”, respectiv 70.138 lei.

Istoric (Sursa Agerpres)

Casa în care poetul şi-a petrecut mare parte din copilărie este un conac vechi, construit în prima jumătate a secolului al XIX-lea, care a ajuns în proprietatea unei familii de boieri din Oltenia, când fraţii Maria, Alexandru şi Dimitrie Macedonski, după moartea mamei lor, au împărţit moşia şi apoi au vândut-o. După confiscarea averilor din secolul trecut, casa a intrat în proprietatea statului şi a fost de-a lungul timpului şcoală, cămin cultural şi Casa Memorială „Alexandru Macedonski”. După 1990, clădirea i-a revenit lui Vlad Berlescu, descendentul proprietarilor moşiei, fiul lui Mihai Berlescu – fost ministru al Industriei şi Comerţului în Guvernul Alexandru Averescu III.

Vlad Berlescu, care nu a avut copii, a decis însă să doneze toată moştenirea din Goieşti (casa şi cele 49 de hectare de teren) comunităţii, iar în aprilie 2001, printr-o hotărâre, Consiliul Judeţean Dolj acceptă suprafaţa de 10 hectare teren agricol, situată în extravilanul comunei, propusă de donator cu condiţia ca terenul donat să fie folosit în interesul exclusiv al copiilor aflaţi în dificultate din cadrul Direcţiei Judeţene de Protecţie a Drepturilor Copilului Dolj, organizându-se aici o microfermă agricolă care să se numească „Ferma Berlescu”. În noiembrie 2002, Vlad Berlescu donează CJ Dolj şi restul de teren agricol în suprafaţă de 39 hectare, precum şi construcţia respectivă în suprafaţă de 255 mp, fosta casă a familiei Macedonski.
Doi ani mai târziu însă după prima donaţie, în aprilie 2003, Consiliul Judeţean Dolj aprobă darea în administrare a terenului de 49 hectare şi construcţiei din Goieşti, donate de Vlad Berlescu, către Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor Dolj. Peste trei ani, în aprilie 2006, Consiliul Judeţean Dolj aprobă transmiterea fără plată la Consiliul Local al comunei Goieşti a terenului şi a clădirii de 255 mp, despre care afirma că se află „în stare avansată de degradare”.

foto: Facebook/Cristian Ciomu

foto: Facebook/Cristian Ciomu

spot_img
spot_img

Politica