luni, martie 4, 2024

Ultima ora

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sport

Prof. Univ. Dr. Sevastian Cercel, candidat pentru funcția de rector al Universității din Craiova

Strategii ale Universității pe termen lung și mediu și politici pe domenii de interes ale Universității din Craiova pentru perioada 2024-2029

Motto:În instituțiile de învățământ superior este asigurată libertatea academică.
Aceasta înseamnă libertatea de a învăța, preda și cerceta, fiecare dintre acestea presupunând libertatea de a gândi, de a pune sub semnul întrebării și de a împărtăși idei.

Cf. art. 11 alin. 6 din Legea învățământului superior nr. 199/ 2023

Sevastian Cercel este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității din Craiova, promoția 1990-1994. Este cadru didactic al Universității din Craiova din 1994: preparator universitar (1994-1997); asistent universitar (1997-1999); lector (1999-2003); conferențiar (2003- 2007); profesor (2007- prezent).

La 10 decembrie 1999 a susținut public la Universitatea din Craiova teza de doctorat cu tema „Fundamentele civile ale obligaţiei legale de întreţinere”, coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Ion Dogaru, membru corespondent al Academiei Române.

Din anul 2010 este conducător de doctorat, specializarea Drept civil, în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Drept. A participat în comisii de doctorat pentru susținerea publică a unor teze de doctorat, domeniul drept, la Universitatea din București, Universitatea Babeș – Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea de Vest din Timișoara.

În perioada 2006-2007 a fost cercetător științific gr. II la Institutul de Cercetări Socio-Umane ”C. S. Nicolăescu- Plopșor” din Craiova al Academiei Române, unde este, în prezent, cercetător științific gr. I (post ocupat prin concurs în perioada 2018-2019).

Responsabilități în managementul universitar și cercetarea științifică: Decan al Facultăţii de Drept (2012- 2020). Prodecan cu Activitatea Didactică (2008–2011). Prodecan cu Asigurarea Calităţii (2004 – 2008). Director al Departament de Drept Privat (2011-2012; 2004). Membru al Senatului Universităţii din Craiova (din 2004). Membru al Condiliului Facultății de Drept (din 2004). Director al Institutului de Cercetări Socio-Umane ”C. S. Nicolăescu- Plopșor” din Craiova al Academiei Române (din martie 2020).

Membru în comisii naționale:

Membru în Comisia de Analiză a Contestaţiilor – Ştiinţe Juridice, numit prin Ordinul MECTS nr. 5744/ 12.09.2012, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (2012-2016);

Membru al Comisiei de concurs pentru recrutarea Înalţilor Funcţionari Publici, Decizia Primului Ministru nr. 473/2012 privind numirea Comisiei de concurs pentru recrutarea Înalţilor Funcţionari Publici, precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea Înalţilor Funcţionari Publici publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 661, din 19 septembrie 2012 (2012-2016).

Membru în comisii naționale de specialitate pentru dmiterea în profesiile juridice (din 2010).

Membru al Comisiei de Experţi Permanenţi de Specialitate – Ştiinţe Administrative, ale Educaţiei şi Psihologiei – C5 A.R.A.C.I.S., prin Hotărârea Consiliului A.R.A.C.I.S. din 17.07. 2008, comunicată Universităţii din Craiova prin adresa A.R.A.C.I.S. nr. 5609/29. 07.2008 (2008 -2020).

Participare în proiecte de cercetare-dezvoltare:

Membru în echipa de cercetare – „Science and Orthodoxy. Research and Education” finanţat de Fundaţia John Templeton (SUA); proiect de cercetare: „Intellectual Property Reflected in Civil Law”; director de proiect: Magda Stavinschi (2006 – 2009)

Membru în echipa de cercetare, Proiect MC – „L’optimisation de la justice penale des mineurs en roumanie par des mesures et des sanctions sans privation de liberte – le xieme colloque de l’association internationale des criminologues de langue francaise. Delinquance et changements sociaux.dialogue sud nord”, proiect C.N.C.S.I.S., tip MC, COD 114 (http://www.cncsis.ro/PN2_res_umana_mc_mar08.php) (2008).

Director de proiect, Proiect MC – Masarykova Universizita, Dny Prava/ Days Law – 2008, „Romanian Legislation in the Field of Expropriation”; Section – IV civil law, cod C.N.C.S.I.S. 94 (http://www.cncsis.ro/PNCDI%20II/Resursa%20umana/MC) (2008)

Director de proiect – „Incidenţa legislaţiei comunitare asupra capacităţii juridice a cetăţenilor români”, Academia Română, contract nr. 180/2007 (2007 – 2008)

Membru în echipa de cercetare – „Dreptul la identitate şi politicile de incluziune socială”; Academia Română; proiect GAR nr. 354/2007; contract nr. 182/ 13.09.2007; director de proiect: Dan Claudiu Dănişor (2007 – 2008)

Membru în colectivul de cercetare – 8. „Global Perspectives on Science and Spirituality” finanţat de Elon University, USA, Universite Interdisciplinaire de Paris; director de proiect: prof. univ. dr. Radu Constantinescu, Prorector al Universităţii din Craiova (2006 – 2007)

Membru în echipa de cercetare – „Codul civil român între tradiţie şi reformă la 140 de ani de aplicare”, contract nr. 54/C/21.11.2005, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Baroul de Avocaţi Mehedinţi; director de proiect: Daniel Ghiţă (2005 – 2006)

Director de proiect – 4. „Mijloace juridice de protecţie a bunurilor culturale mobile”, Academia Română, contract nr. 139/29.08.2005, înregistrat la AR Consiliul pentru GAR nr. 5 din 2005/ 2006 şi la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolaescu Plopşor” nr. 221/14.07. 2006 (2005 – 2006)

Membru în echipa de cercetare – „Audiovizualul şi proprietatea intelectuală”, Academia Română, contract nr. 150/11.08.2005, înregistrat la AR Consiliul pentru GAR nr. 4 din 2005 şi la Universitatea din Craiova nr. 43/ C/ din 20.07. 2005; director de proiect:. Edmond Olteanu (2005 – 2006)

Membru în echipa de cercetare – „Dezvoltarea cercetării juridice fundamentale şi a cercetării dreptului european”, CNCSIS, grant tip A, finanţat de Banca Mondială, contract înregistrat la Universitate sub nr. 12/C/9.06.1999 şi la MECT sub nr. 35737/A/6.07.1999; director de proiect: Ion Dogaru (1999 – 2002).

Premii

2012 – Lucrarea „Noul Cod Civil Român. Comentariu pe articole. Art. 1 – 2664”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012, a primit Premiul „Mihail Eliescu” al Uniunii Juriştilor din România, (coautor)

2007 – Lucrarea „Drept civil. Teoria generală a actelor cu titlu gratuit”, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, Premiul „Andrei Rădulescu” al Academiei Române, (coautor)

2004 – Lucrarea „Drept civil. Contracte speciale”, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004, (coautor) – „Diploma de onoare” a Uniunii Juriştilor din România

2003 – Premiul „Nicolae Titulescu” al Academiei Române pentru lucrarea „Întreţinerea în contextul drepturilor fundamentale” (coautor).

În cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane ”C. S. Nicolăescu- Plopșor” din Craiova al Academiei Române, în calitate de cercetător și director, susține echipele de cercetare științifică și atragerea fondurilor necesare. A dezvoltat parteneriatele instituționale cu organizațiile profesionale, entitățile de cultură și autoritățile publice, pentru a susține activitatea de cercetare științifică. În anul 2023 a publicat, în cadrul unui parteneriat cu Baroul Dolj, lucrarea ”Istoria Baroului Dolj – 1948-2007, în colaborare cu cercetători din cadrul instituției. Printre altele, Sevastian Cercel sublinia în această lucrare că ”în decembrie 1989, Nicolae Ceaușescu avea nevoie disperată și de un veritabil avocat. Era acuzat de genocid, subminarea puterii de stat și numeroase alte fapte penale. (…). În procesul penal din 25 decembrie 1989, Nicolae Ceaușescu avea nevoie de un avocat și avea dreptul la apărare”. Avocatul pregătit în România, în peste patru decenii de comunism, chiar de partidul pe care îl conducea de atâta vreme, desemnat din oficiu, și-a acuzat practic clienții. Cartea respectivă oferă cititorilor imagini elocvente, din epoci diferite, pregătite cu acuratețe și realism, din laboratorul doljean al profesiei de avocat.

În calitate de decan a susținut echipele de cercetare științifică și implicarea studenților în activitatea facultății și în deciziile specifice. Sunt remarcabile rezultatele echipei Facultății de Drept a Universității din Craiova la competiția națională ”Hexagonul Facultăților de Drept din România”, în perioada 2012-2019. În clasamentul general, Craiova a obținut de 6 ori locul 3 și, mai ales, de 2 ori consecutiv locul I. În anul 2016, în perioada 20-23 aprilie, s-a desfășurat la Iaşi, în organizarea Facultăţii de Drept a Universităţii „Al. I. Cuza”, HEXAGONUL FACULTĂŢILOR DE DREPT, manifestare studenţească tradiţională la care participă facultăţile de drept din cadrul următoarelor universităţi: Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea din Craiova. Echipa Facultății de Drept a Universității din Craiova s-a clasat pe Locul I, cu un punctaj general de 100 puncte, record absolut în istoria Hexagonului. Anul următor, în 2017, la Chișinău, unde manifestarea a fost organizată pentru prima dată în capital Republicii Moldova, echipa Craiovei a obținut Locul I, apărându-și poziția de lider.

Despre aceste rezultate, Sevastian Cercel declara cu modestie că aparțin în întregime echipei de studenți și profesori craioveni care au pregătit evenimentul și au participat: ”studenții și profesorii noștri au un potential intelectual deosebit, au pregătit foarte bine competiția și au participat cu entuziasm și profesionalism la toate probele științifice și sportive. Conducerea facultății s-a struduit să le asigure logistica necesară, cu perseverență și cu toată deschiderea sufletească și colegială de care este nevoie în astfel de competiții”.

În prezent, Sevastian Cercel este candidat pentru funcția de rector al Universității din Craiova. A transmis comunității academic ideiile fundamentale ale proiectului său managerial.OBIECTIV:
Dezvoltarea Universității din Craiova pentru a atinge statutul de
”World-class university”


DIRECȚII:
1. Reputație academică

Cercetarea științifică Universității din Craiova contribuie cu soluții concrete la rezolvarea unor probleme reale ale societății.

UCV Research for community – propun dezvoltarea unui program de identificare a problemelor reale din mediul economic și social la care Universitatea din Craiova poate găsi soluții prin cercetarea științifică.

UCV Impact and Reputation – propun dezvoltarea unui program care să permită monitorizarea permanentă a impactului generat de activitatea de cercetare științifică.


2. Resursa umană și activitate didactică

Calitatea actului didactic, dialogul didactic și susținerea activității didactice sunt esențiale.
Bogăția intelectuală a corpului profesoral al Universității din Craiova nu a primit întreaga apreciere în ultima perioadă. Departe de a se devaloriza, ea s-a tezaurizat. Pandemia covid 19 a adus noi provocări. Valorile, credințele și comportamentele prețioasei resurse umane a Universității din Craiova pot fi valorizate dacă decidem împreună să ieșim din starea de captivitate și să ne preocupe viitorul.
Relația profesori-studenți începe în amfiteatru și continuă firesc în campus și în societate. Vă propun o nouă abordare a culturii instituționale care să susțină deschis și constant principiile, integritatea, eficiența și profesionalismul. O viziune centrată pe valori așa cum sunt definite de lege și susținute de bunele practici academice.


3. Antreprenoriat și impact

Antreprenoriatul și atitudinea întreprinzătoare sunt esențiale pentru dezvoltarea instituțională și trebuie promovate și dezvoltate în rândul studenților și personalului Universității din Craiova.
UCV Innovation – propun dezvoltarea unui cadru instituțional în care ideile și rezultatele cercetării științifice a profesorilor, cercetătorilor și studenților să fie transformate în produse viabile, în veritabile afaceri.


4. Recunoaștere și recompensare

Este esențială dezvoltarea unui spațiu stimulativ pentru dezvoltarea talentelor academice pentru profesori, cercetători, studenți și personalul auxiliar și administrativ. Susținerea echipelor de cercetare și autonomie în gestionarea fondurilor atrase constituie o prioritate. Atragerea studenților și absolvenților în proiecte didactice și de cercetare are nevoie de o susținere constantă.

UCV Excellence – propun dezvoltarea programului pentru recunoașterea, susținerea și recompensarea excelenței în activitatea academică a personalului și studenților Universității din Craiova.


5. Digitalizare

UCV Digital – propun dezvoltarea prin digitalizare a cadrului instituțional care stimulează și flexibilizează dezvoltarea unei educații personalizate și simplifică derularea activităților desfășurate de personalul Universității din Craiova.


6. Transparență

Toate valențele transparenței sunt importante pentru sănătatea Universității din Craiova. (transparență decizională, bugetară etc).


Transparență decizională – propun ca toate documentele de interes general semnate de către rector și de către echipa de conducere să fie accesibile fiecărui membru al comunității noastre prin digitalizare.
Transparența bugetară – propun prezentarea execuției bugetare la 3 luni și dezvoltarea unor mecanisme interne deschise de urmărire permanentă a veniturilor și cheltuieli


7. Campus social viu

Experiența pe parcursul studenției este unică.


UCV Campus – propun susținerea programului care asigură în campusul Universității din Craiova dezvoltarea unui mediu plăcut în care studenții să fie stimulați să socializeze și să se implice activ în derularea activităților specifice. Dezvoltarea infrastructurii trebuie să sprijine acest scop.


8. Eficiență și agilitate

Universitatea din Craiova trebuie să reacționeze rapid la schimbările produse în mediul în care funcționează și trebuie să reușească acest lucru cu minim de efort.

Pentru o reacție rapidă a Universității din Craiova propun o structură flexibilă și eficientă. Creșterea autonomiei facultăților și menținerea coerenței în acțiunile lor contribuie la atingerea acestui scop.

UCV Smart – propun dezvoltarea unui sistem de asistență a deciziei prin integrarea tuturor componentelor necesare, care există sau trebuie construite în instituție.

UCV Monitor – propun dezvoltarea programului pentru monitorizarea schimbărilor și tendințelor în mediul economic și social în care Universitatea din Craiova funcționează, dar și monitorizarea inserției absolvenților în piața muncii.

Sevastian Cercel susține că implementarea acestei Stategii rămâne deschisă observațiilor și sugestiilor comunității academic a Universității din Craiova

Politica