luni, februarie 26, 2024

Ultima ora

Sport

Biserici din Craiova, restaurate cu bani europeni și condiții clare: „Se va evita orice discriminare”

Consilierii locali din Craiova vor avea pe masă, marți, raportul de selecţie şi prioritizare a proiectelor ce vor fi finanţate în cadrul Programului Regional Sud – Vest 2021-2027. Astfel, autoritățile au pus pe listă atragerea de fonduri europene, în cuantum de 90.127.210, pentru: Prioritatea 3 – Eficienţa energetică și infrastructura verde, Prioritatea 4 – Mobilitate urbană sustenabilă și Prioritatea 7- Dezvoltare teritorială sustenabilă, prin care se implementează proiecte ce vizeaza abordarea dezvoltării urbane durabile integrate.

Pentru Prioritatea 3 ( doar componenta de infrastructura verde) sunt eligibili 19.893.960 euro. Pentru Prioritatea 4 sunt 26.247.200 euro, în timp ce pentru Prioritatea 7 sunt 43.986.040 euro. Conform raportului de selecție, lista de proiecte eligibile în cadrul Priorității 3, cu referire la eficiența energetică și infrastructura verde, cuprinde 2 proiecte, respectiv:

 • 1. Modernizarea infrastructurii verzi-albastre din municipiul Craiova prin infiintarea Parcului Cernele
 • 2. Infiintare Parc Amaradia.

Lista de proiecte eligibile în cadrul Priorității 4 – Mobilitate urbană sustenabilă cuprinde 2 proiecte, respectiv:

Policlinica Buna Vestire Craiova
 • 1. Modernizare depou tramvai în municipiul Craiova și extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate
 • 2. Construire autobaza pentru mijloacele de transport local în comun în municipiul Craiova.

Totodată, a fost stabilită și lista de proiecte eligibile în cadrul Prioritatii 7- Dezvoltare teritorială sustenabilă, care cuprinde mai multe proiecte, respectiv:

 • 1. Regenerare urbană prin revitalizarea zonei Centrale – Piața Mihai Viteazul Craiova R.E.G.E.N.E.R.A.T.E Craiova Zona Piața Mihai Viteazul
 • 2. Regenerare urbană prin revitalizarea zonei 1 Mai Craiova R.E.G.E.N.E.R.A.T.E craiova – Zona 1 Mai
 • 3. Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului național si cultural – Casa Rusanescu (Casa Casătoriilor)
 • 4. Conservarea si protejarea patrimoniului cultural al Municipiului Craiova prin restaurarea si valorificarea durabila a scolii Obedeanu – Corp C1
 • 5. Proiect de regenerare urbana Muzeu Apei
 • 6. Restaurare și punere în valoare biserica „Buna Vestire” si „Sfintii Imparati”. Corp C1 din cadrul Ansamblului fostei Manaștiri Obedeanu
 • 7. Consolidare (Cosuna) restaurare si punere în valoare mănăstirea Bucovat
 • 8. Restaurarea si consolidarea Bisericii cu Hramul „Sfanta Treime” restaurarea si consolidarea turnului de intrare și împrejmuirii, valorificarea turistica, amenajarea incintei cu sistematizare verticala a terenului, realizarea iluminatului arhitectural si ambiental
 • 9. Consolidarea, restaurarea si punere in valoare biserica „SF. Spiridon si SF. Nicolae”
 • 10. Restaurare, consolidare si verificare turistica biserica cu „Hramul Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril”, amenajare incinta cu sistematizare verticala a terenului, refacere imprejmuire si accese în incinta, realizare iluminat arhitectural si ambiental
 • 11.Consolidare, restaurare si punere in valoare biserica „Sf. Ilie”
 • 12 . Reabilitarea si punerea in valoare a monumentului istoric categoria B dis strada Jietului nr. 19-actuala Scoala de Arte si Meserii Cornetti

Biserici din Craiova, restaurate cu bani europeni și condiții clare

Bisericile și mănăstirile care pot beneficia de bani europeni se văd nevoite să îndeplinească și unele condiții, standard, odată cu realizarea lucrărilor de restaurare sau consolidare. Printre altele, lăcașele de cult trebuie să nu se abată de la cererile legistative și să evite orice discriminare legată de sex, origine etica sau rasiala, religie sau credinta, dizabilitate, varsta sau orientare sexuala.

În urma realizarii proiectul se va evita orice discriminare bazata pe sex, origine etica sau rasiala, religie sau credinta, dizabilitate, varsta sau orientare sexuala, in concordanta cu cerintele legislative in domeniu. Principiile privind egalitatea de gen, nediscriminarea si accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati vor fi integrate in implementarea proiectului, iar in cadrul lucrarilor la obiectivul de investitie se va urmart adaptarea lofrastructuni restaurate pentru accesul persoanelor cu dizabilitati”, se specifică în fișa de proict.

De exemplu, pentru Biserica „Sfânta Treime, situată în strada Ion Maiorescu nr.1, în faţa Colegiului Naţional Carol I, s-a stabilit un buget de 25.500.000 LEI fără TVA. Banii ar urma să fie folosiți pentru restaurarea și consilidarea monumentului istoric de importanță națională, pentru punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, prin amenajare de alei, sistematizarea terenului în jurul bisericii și pentru iluminatul exterior. Totodată, se va pune accentul și pe digitizare/digitalizare în scop educativ, precum și pe activități de marketing şi promovare turistică.

Politica