sâmbătă, iulie 20, 2024

Ultima ora

Sport

În sfârșit, lucrări în grafic la un obiectiv esențial. Depozitul de gunoi de la Roești ar trebui predat beneficiarului la 1 noiembrie

Depozitul ecologic de gunoi de la Roești, o investiție de peste 30 de milioane de euro din fonduri UE urmează să fie predată beneificiarului, Județul Vâlcea, la 1 noiembrie a.c., susțin constructorii. Lucrările sunt realizate în proporție de 90% în acest moment la toate clădirile (acestea se află în stadiul executării finisajelor), amenajările și instalațiile prevăzute în proiect. Lacul de apă necesar stingerii eventualelor incendii a fost realizat și se fac deja probe la stațiile de tratare chimică și mecanicano-biologică.

Deși a proiectul a întârziat scandalos de mult, din diferite cauze care au ținut în primul rând de neseriozitatea proiectanților și executanților stabiliți inițial, dar și a unor caiete de sarcini întocmite prost de autoritățile de implementare, în ultimii ani lucrurile s-au mișcat alert. Deponia de la Roeşti este elementul esențial într-un amplu proiect inițiat încă din 2011 prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), care urmăreşte introducerea în întreg județul Vâlcea a unui sistem de management integrat al deşeurilor (SMID) solide, în concordanță cu cerințele de mediu impuse de Uniunea Europeană. În final, facilitate va asigura eliminarea in condiții de siguranță pentru mediu si sănătatea populației a refuzului de la stația de sortare, a produsului similar compostului obținut din tratarea biologică a deșeurilor biodegradabile și a refuzului de la tratarea mecanică. Stația de sortare va avea o capacitate de 10.180 tone/an, va asigura condițiile pentru sortarea deșeurilor reciclabile provenite din colectare separată și va contribui la atingerea țintelor de reciclare si a celor privind reducerea cantității de deșeuri depozitate.

Conform proiectului, statia de tratare mecano-biologica (TMB) va contribui la protecția mediului și îmbunătățirea calității solului prin utilizarea produsului similar compostului ca strat de acoperire sau ca strat vegetal în spații verzi sau pe terenuri degradate, dar și a compostului obținut din tratarea deșeurilor verzi și a biodeșeurilor colectate separat ca îngrășământ natural în agricultură.

Policlinica Buna Vestire Craiova

După predarea către beneficiar – UAT Județul Vâlcea (prin CJ), acesta va organiza licitația pentru desemnarea operatorului care va administra Depozitul. Astfel, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Salubrizare Vâlcea (președinte la al doilea mandat Adrian Cosac, primarul comunei vâlcene Vlădești) nu va mai avea nicio scuză pentru alt eșec al licitației obligatorii pentru desemnarea operatorului unic de colectare la nivel de județ.

Din 2017, an în care a fost închis cel de la Măldărești, cu sancțiuni aspre din partea Comisiei Europene, județul Vâlcea nu mai are disponibilă nicio stație de colectare și stocare a deșeurilor. În ultimii ani, cu driblarea legislației și a destinației legale, o parte din deșeurile județului au ajuns la Depozitul ecologic de la Fețeni, în care ar fi trebuit să ajungă doar cele selectate și donar din Râmnicu Vâlcea.

Politica