vineri, iulie 19, 2024

Ultima ora

Sport

Dispoziție ședință solemnă Primăria Craiova

Având în vedere raportul nr.184094/2023 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, în data de01 iunie 2023, ora 14,00, în Sala „Amza Pellea” a Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din municipiul Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.4 şi 5, art.135, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E:

Policlinica Buna Vestire Craiova

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă extraordinară, cu ocazia ceremoniei festive dedicată celei de-a XXVI-a ediţii a Zilei Municipiului Craiova, în data de01 iunie 2023, ora 14,00, în Sala „Amza Pellea” a Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din municipiul Craiova.

Art.2. Ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 01 iunie 2023, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prinServiciul Administraţie Publică Locală și Direcția Relații Publice și Management Documente vor lua măsuri în vederea  comunicării prezentei dispoziţii.

                                                                                                          Emisă azi   25.05.2023

PRIMAR,       SECRETAR GENERAL,
     Lia-Olguța VASILESCU          Nicoleta MIULESCU  
  

                     Anexa la Dispoziția nr.2748/2023

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 01 iunie 2023, ora 14,00

Nr. crt.Ordinea de zi
 Prezentarea de mesaje şi alocuţiuni cu ocazia Zilei Municipiului Craiova 2023
 Conferirea Titlurilor de Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova
 Premierea elevilor olimpicişi a profesorilor îndrumători cu rezultate excepţionale la etapele naţionale şi internaţionale ale concursurilor şcolare din anii 2021-2022 şi 2022-2023

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

Politica