joi, iunie 13, 2024

Ultima ora

Sport

Refugiații ucraineni vor primi o sumă fixă de 2.000 lei pentru cazare

​Guvernul vrea să schimbe radical programul prin care proprietarii români de locuințe beneficiau de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pentru cetățenii ucraineni în limita a 20 de lei/zi/persoană găzduită pentru hrană și 50 de lei/zi/persoană găzduită pentru cazare, din cauza creșterii prețurilor chiriilor, cu impact direct asupra românilor.

Ministerul Afacerilor Interne a scos în dezbatere publică vineri, 24 martie, un proiect de Ordonanță de urgență prin care vrea să corecteze impactul negativ creat de așa numitul program 50/20, introdus prin OUG 15/2022, scrie hotnews.ro

„Situațiile întâlnite în practică (..) au reliefat faptul că decontarea cheltuielilor cu hrana cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice a fost văzută ca o sursă de venit atractivă pentru mulți proprietari de locuințe aflați în căutare de chiriași, fiind astfel, alimentată piața imobiliară din zonele căutate de persoanele care provin din zona de conflict armat din Ucraina, fapt ce a dus la scăderea sub aspectul ofertei și, implicit, la creșterea cuantumului chiriilor practicate pe piața liberă, cu impact direct asupra cetățenilor români care doresc să acceseze această modalitate locativă”, se arată în nota de fundamentare.

Policlinica Buna Vestire Craiova

Raportul mai subliniază și faptul că puțin peste 5.000 de ucraineni și-au găsit locuri de muncă, înregistrate în registrul General de Evidență al Salariaților (REVISAL), motiv pentru care este necesară identificarea unor măsuri pentru a facilita accesul acestora pe piața muncii din România.

În lipsa adoptării măsurilor conținute de prezentul proiect de act normativ se ajunge la imposibilitatea de a mai asigura sumele pentru decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea persoanelor care provin din zona de conflict armat din Ucraina.

Măsura propusă de proiectul de OUG este ca „familiile și persoanele singure din Ucraina să beneficieze pentru o singură perioadă de maximum 4 luni consecutive, de o sumă forfetară în valoare de 2000 lei/lună, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, acordată din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov.”

După împlinirea perioadei de 4 luni consecutive, ucrainenii care nu au părăsit încă România vor mai beneficia de suma forfetară în valoare de 2000 lei/lună până la finalul anului 2023, acordată din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov. Condițiile și mecanismul de acordare a sumei forfetare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

De asemenea, după împlinirea perioadei de 4 luni consecutive, ucrainenii care nu sunt încadrați în muncă, vor avea acces gratuit la serviciile şi măsurile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Suma de 2.000 de lei/lună se va acorda pentru fiecare familie sau persoană singură, în cazul în care nu există familie.

Prin familie se înțelege „grupul de persoane format din soți, părinte/ părinți și/sau copiii minori ai acestora, precum și persoana care are în creștere și îngrijire unul sau mai mulți copii minori.”

Aceste dispoziții nu se vor aplica persoanelor cazate în taberele temporare de cazare şi asistenţă umanitară sau în alte locaţii de cazare stabilite de comitetele judeţene/al Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, precum și persoanelor care solicită ori beneficiază de protecție internațională în România.

Proiectul de OUG mai prevede că persoanele fizice care au găzduit, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, vor beneficia de decontarea sumelor privind hrana și cazarea dacă depun cereri în acest sens, potrivit mecanismului anterior de decontare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.336/2022.

Cererile se depun în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Politica