sâmbătă, iulie 20, 2024

Ultima ora

Sport

Bugetul Doljului pe 2023, la vot. Cât este și pe ce se duc banii?  

Județul Dolj va avea în acest an un buget de peste 800 milioane lei. Consilierii județeni se întrunesc joi în ședință pentru a-l vota. Vor vota și cheltuielile estimate pentru acest an, cheltuieli care vor depăși veniturile estimate. Pe ce se duc banii, citiți în cele ce urmează.

Potrivit proiectului de hotărâre ce urmează a fi supus votului consilierilor județeni, bugetul general al județului Dolj pe anul 2023 este, la partea de venituri, în sumă de 811.851.000 lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 842.316 mii lei.

Pentru secțiunea de funcționare, suma ce urmează a fi aprobată este de 339.436 mii lei.  
Pentru secțiunea dezvoltare, la partea de venituri sunt prevăzute 402.343 mii lei şi la partea de cheltuieli 427.511 mii lei.

Policlinica Buna Vestire Craiova

„Învăţământului” îi sunt alocate 29.018 mii lei, pentru „Asigurări şi asistenţă socială” – 143.493 mii lei, „Protecția mediului” – 9.816 mii lei, iar capitolul „Transporturi” ar urma să aibă cel mai mare buget – 331.871 mii lei.

La capitolul „Transporturi”, suma urmează fi repartizată astfel: „pentru lucrările de reparaţii şi de întreţinere drumuri judeţene se alocă în anul 2023 suma de 24.294 mii lei. Transferurile propuse spre acordare în anul 2023 pentru R.A. Aeroportul Internaţional Craiova sunt în valoare totală de 25.967 mii lei, din care: 6.186 mii lei pentru finanţarea activităţilor de natură neeconomică şi 19.781 mii lei transferuri pentru investiții (din care 13.196 mii lei din excedentul anului 2022). Pentru acordarea unui ajutor de minimis individual în scopul creşterii traficului de pe R.A. Aeroportul Internaţional Craiova se va aloca pentru anul 2023 suma de 605 mii lei”. De asemenea, pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) care vizează modernizări de drumuri se alocă suma 242.848 mii lei.

Pentru „Cultură, recreere şi religie” în buget este prevăzută suma de 95.056 mii lei. Din acești bani, între altele, Muzeul de Artă Craiova va primi transferuri pentru cheltuieli curente în valoare de 5.343 mii lei şi transferuri pentru investiţii în sumă de 831 mii lei – „Sistem acoperiș cu ventilație și climatizare pentru Centrul Internațional Constantin Brâncuși, Documentaţie tehnică privind stabilirea măsurilor tehnice și organizatorice ce trebuie realizate pt. îndeplinirea condițiilor necesare obținerii autorizației de funcționare din partea I.S.U. Dolj pentru Muzeul de Artă Craiova, Analiza de risc la securitatea fizică pentru Centrul Internaţional Brâncuşi, Sistem securitate opere de artă”.

Pentru „Sănătate”, în bugetul Doljului pe 2023 este prevăzută suma de 24.603 mii lei. Conform administrației județene, suma se propune a fi repartizată astfel: „pentru finanţarea cheltuielilor de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali precum şi a cheltuielilor cu medicamentele şi materialele sanitare din unităţile medico-sociale, finanţate de la bugetul de stat, prin Direcţia de Sănătate Publică Dolj, se alocă pentru anul 2023 suma de 6.046 mii lei (5.917 mii lei conform standardului de cost și 129 mii lei pentru plată hotărâri judecătorești). Pentru finanţarea spitalelor se alocă: o sumă de 63 mii lei transferuri curente – acțiuni de sănătate”.

Politica