CNE: 40% din curriculum să fie la decizia elevului din oferta școlii

Consiliul Național al Elevilor solicită redenumirea în noua arhitectură curriculară a curriculumului la decizia școlii (CDȘ, generic denumite „materii opționale”) în curriculum la decizia elevului din oferta școlii (CDEOȘ), iar ponderea acestuia să crească la 40%, scrie educatieprivata.ro

Solicitările CNE cu privire la curriculum și planuri cadru, din documentul citat:

• Definitivarea cât mai rapidă a propunerilor planurilor-cadru pentru învățământul liceal și respectarea solicitărilor elevilor reprezentanți;

• Redenumirea în noua arhitectură curriculuară a curriculumului la decizia școlii (CDȘ, generic denumite „materii opționale”) în curriculum la decizia elevului din oferta școlii (CDEOȘ), pentru a sublinia implicarea elevului în alegerea propriului parcurs educațional;

• Implicarea elevilor în toți pașii ce trebuie parcurși în vederea implementării opționalelor – analiza de nevoi, consultare cu elevii, propunerea ofertei, implementarea ei și evaluarea rezultatelor;
• Creșterea ponderii CDEOȘ la 40% din totalul orelor prevăzute în planurile-cadru;

• Implementarea posibilității studierii de către elevi a materiilor alese în grupe de studiu, fără a se ține cont, astfel, de dorința majorității elevilor din clasa din care provine elevul;

• Diminuarea treptată a numărului de ore și discipline din trunchiul comun, astfel încât, cu precădere în ultimii doi ani de liceu, elevul să se axeze mai mult pe specializare în domeniul ales de el;

• Redefinirea profilului absolventului și a competențelor de bază ce ar trebui dobândite de elevi pe parcursul fiecărui ciclu de învățământ;

• Reluarea procesului de revizuire a programelor școlare, astfel încât ele să fie cu adevărat corelate cu nevoile elevilor din generația actuală;

• Alocarea unui număr mai mare de ore pentru stagiile de practică ale elevilor din învățământul profesional și tehnic, respectiv învățământul vocațional, astfel încât elevilor să le fie facilitată deprinderea de competențe practice.

Foto: arhivă

Populare

Recomandări

VÂLCEA. LUCRĂRI PENTRU PREVENIRE ȘI CORECTARE AVARII – SĂPTĂMÂNA 30.01 – 05.02.2023

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru...

Încă un an, încă o jumătate de milion pentru Catedrala din Craiovița Nouă

Mitropolia Olteniei primește și în acest an bani pentru...