Cât va plăti Primăria Craiova pentru Skate Park

Consilierii locali din Bănie vor avea în față, în ședința de joi, Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare Skate Park”, varianta 1, pe care vor decide dacă îl votează sau nu. Pentru acest obiectiv, Primăria Craiova este gata să plătească 19.000.446,63 lei, dintre care 14.858.091,95 lei vor fi dați pentru construcţii și montaj. Dacă proiectul va trece de votul consilierilor locali, durata de realizare a investiţiei va fi de 15 luni, din care 3 luni proiectare şi 12 luni execuţie.

Necesitatea investiției în activități recreative pentru tineri în municipiul Craiova rezulta atât din existenta unui număr insuficient de astfel de spații cât și din necesitatea reamenajării din punct de vedere urbanistic a zonelor în scopul redării atractivității acestora, atât pentru cetățenii orașului cât și pentru dezvoltarea potențialului turistic. Această nevoie pentru activități recreative corespunde viziunii orașului în care îmbunătățirea gradului de urbanizare al populației este o cerință normală a omului modern, solicitată în mod continuu. În termeni de preț și calitate, în acest moment nu mai este suficient ca Autoritățile Locale să asigure calitatea vieții prin accesul populației la utilitățile publice, ci dimpotrivă, este necesar să fie asigurate alte servicii publice conexe, precum locuri de agrement, parcuri, skate park-uri, patinoar, zone de socializare și agrement etc. Problema numărului mic de ansambluri recreative și de relaxare nu aparține doar zonei centrale, ci și altor cartiere cu aglomerări de unități locative și zone comerciale”, se specifică în raportul privind aprobarea documentației.

Potrivit aceluiași raport, necesitatea investiției este dată de următoarele cauze:
➢ Existența unui număr mare de tineri practicanți de skating și alte sporturi urbane;
➢ Insuficiența spațiilor de agrement;
➢ Lipsa de spații recreative pentru dotări comunitare și spații publice dedicate tinerilor și riveranilor zonelor de aglomerare a locuințelor colective, drept cauza a extinderii populației urbane. Terenul pe care se va realiza amenajarea cu funcțiunea de skate park se afla în intravilanul Municipiului Craiova, Str. Pașcani, Nr. 9, pe un teren cu formă rectangulară, aparținând domeniului public al Municipiului Craiova, conform extras C.F. nr. 230638. Suprafața totală teren conform extras CF: 19000.00 mp (din acte); 23577.00mp (conform măsurători). Suprafața zonă intervenție conform măsurători: 2850.00 mp. Terenul este plan, fără declivități exagerate. În incinta amplasamentului nu se află alte corpuri de clădire. Pe amplasament nu există arbori protejați (conform studiu peisagistic) sau monumente istorice.

În cadrul scenariului pe care consilierii locali vor decide dacă îl aprobă sau nu este propusă realizarea întregii amenajări în situ, din betoane monolit și torcret, în vederea obținerii suprafețelor curbe continue și/sau accidentate prevăzute în proiect. Această variantă constructivă implică următorul set de lucrări:

 • Demolarea și desfacerea zonei asfaltate existente și a gardului de pe latura vestică;
 • Săpătură și sistematizare terenului în urma lucrărilor de demolare;
 • Realizarea branșamentelor și racordurilor la utilități (energie electrica, telecomunicații și
  racordarea sistemului de preluare a apelor pluviale la sistemul municipal de canalizare);
 • Realizarea infrastructurii și cofrarea elementelor specifice amenajării;
 • Lucrări de torcretare;
 • Realizarea instalațiilor sanitare;
 • Realizarea instalațiilor electrice;
 • Nivelare și finisarea suprafețelor conform proiectului;
 • Refacerea stratului vegetal și realizarea amenajării peisajere;
 • Realizarea instalațiilor de supraveghere video și cctv;
 • Montarea dotărilor și elementelor de protecție;

Totodată, va fi nevoie de :

 • Organizare de șantier
 • Branșamente și racorduri utilități:
 • Infrastructura și fundații
 • Finisaje exterioare
 • Instalații electrice
 • Circuitele de internet
 • Instalații de iluminat
 • Instalația electrică de protecție prin legare la pământ
 • Instalații de supraveghere video și cctv
 • Instalații sanitare
 • Instalații de canalizare
 • Amenajare peisagistică

Populare

Recomandări

Craiova. Trei frați, acuzați de proxenetism cu minore

Trei frați cunoscuți în lumea interlopă din Craiova au...

Făina de greieri, acum și în România

Un magazin online din Baia Mare a pus la...

45 de ani de închisoare, după ce a încercat să recreeze crimele odiosului Jeffrey Dahmer

Criminalii în serie și atrocitățile lor produc nu doar...

Vâlcea. Turiști blocați la Cozia. Un copil de 1 an și jumătate între aceștia

Un grup de 4 persoane, printre care un copil...