duminică, martie 3, 2024

Ultima ora

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sport

Doar 9 blocuri și 2 case din Craiova, expertizate tehnic. În ce grad de risc seismic sunt

De mai mulți ani, Primăria Craiova a notificat cetățenii care locuiesc în clădiri vechi să le expertizeze tehnic cu privire la structura de rezistență, pentru a se afla cât de periculoase sunt în cazul unui cutremur serios. Până acum, s-au făcut expertize tehnice doar pentru nouă blocuri și două case, după cum se arată într-un răspuns transmis de Primăria Craiova la solicitarea “Jurnalul Olteniei”. S-au mai făcut și alte expertize, dar pentru instituții publice.

„Primăria municipiului Craiova a făcut, de-a lungul timpului, mai multe notificări scrise către proprietari, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiile de proprietari cu privire la obligaţia ce le revine de a acţiona în solidar, pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistenţă a întregii construcţii. Asociaţia de proprietari cât şi proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, îşi asumă riscul şi răspunderea pentru efectele potenţiale ale seismelor în situaţia în care nu se conformează obligaţiilor legale.
Obligația primarilor, conform art. 4, alin. 9, lit. b din Ordonanţa nr. 20/1994, este de a acţiona în aria lor de competenţă, pentru notificarea proprietarilor, persoane fizice sau juridice, şi a asociaţiilor de proprietari, precum şi, după caz, a persoanelor juridice care au în administrare construcţii/părţi din construcţiile aflate în proprietate, cu privire la obligaţia ce le revine de a acţiona, în solidar, pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistenţă a întregii construcţii.

La nivelul municipiului Craiova, au fost făcute, până la această dată, 28 de expertize tehnice, astfel: Cat. III – 9 clădiri, Cat. II – 8 clădiri, Cat. I – 6 clădiri, Cat. IV – 5 clădiri.
Dintre acestea, doar nouă blocuri și două case au fost expertizate, restul de până la 28 de clădiri fiind instituții publice”, se arată în răspunsul Primăriei.

Potrivit reprezentanților municipalității, fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile existente se pot asigura din bugetul de stat sau din bugetele locale, pe baza programelor de investiții ale ordonatorilor principali de credite, fonduri ce se cuprind la poziția globală „Alte cheltuieli de investiții”, ori din veniturile proprii ale instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare; în cazul construcțiilor existente, aflate în proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice, iar în cazul celor aflate în proprietatea sau în administrarea operatorilor economici, din fondurile proprii ale operatorilor economici.

„Pentru locuințele proprietate privată a persoanelor fizice fondurile necesare privind finanțarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție se vor asigura astfel: din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru expertizarea tehnică; din sursele proprii ale proprietarilor, din despăgubiri acordate de societățile de asigurare și/sau din credite, pentru proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție”, mai menționează reprezentanții Primăriei Craiova.

Termenul pentru expertizele tehnice în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție, conform Legii nr. 170 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, a fost prorogat până la data de 1 iunie 2024.
Administrațiile blocurilor neexpertizate vor putea fi amendate, după această dată.

Politica