Conecteaza-te cu noi

Actualitate

MEHEDINŢI: Director de spital acuzat de afaceri cu mămica

Publicat

pe

Directorul financiar de la Spitalul Municipal Orşova este acuzat că a făcut afaceri cu firma mamei sale. Firma acesteia a furnizat produse spitalului şi a încheiat diverse contracte cu unitatea medicală, în valoare de peste 280 mii lei.

Acuzaţiile sunt aduse de Agenţia Naţională de Integritate (ANI), care spune că Ştica Cristian Francisc, directorul financiar contabil de la spitalul din Orşova, este vinovat de conflict de interese administrativ.
„În perioada martie 2017 – ianuarie 2019, o societate comercială în cadrul căreia mama persoanei evaluate deţinea calitatea de asociat şi pe cea de administrator, a furnizat produse şi a încheiat cu Spitalul Municipal Orşova contracte de lucrări / prestări servicii în valoare de aproximativ 280.111,47 lei. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 181, alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 95/2006, coroborat cu dispoziţiile art. 178, alin. (2), lit. a) din acelaşi act normativ”, arată reprezentanţii ANI.
Art. 178, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 95/2006, prevede: „(2) Constituie conflict de interese: a) deţinerea de către manager persoană fizică, manager persoană juridică ori reprezentant al persoanei juridice de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care persoana în cauză exercită funcţia de manager. Dispoziţia de mai sus se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză”.
Art. 181, alin. (1) şi (9) din Legea nr. 95/2006, arată că „(1) În cadrul spitalelor publice se organizează şi funcţionează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil, iar pentru spitalele cu peste 400 de paturi un director de îngrijiri. (9) Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. b) -g) referitoare la incompatibilităţi, ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese şi ale art. 178 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care ocupă funcţii specifice comitetului director”.

Continue Reading