marți, iunie 18, 2024

Ultima ora

Sport

Se schimbă codul de disciplină în Armată

Legea 80/1995 care reglementează statutul cadrelor militare va fi modificată printr-o propunere legislativă care a primit de curând şi semnătura preşedintelui statului. Concret, vor exista mai multe tipuri de sancţiuni disciplinare, fiind introdusă, în premieră, trecerea în rezervă a celor care au săvârşit abateri considerate grave.

Sub denumirea de „Disciplină militară”, actuala secţiune privind recompensele şi sancţiunile pentru cadrele militare va fi detaliată. Astfel, în lege va intra precizarea că răspunderea pentru încălcarea îndatoririlor de serviciu va fi disciplinară, materială, civilă sau penală, după caz, iar lista sancţiunilor disciplinare va fi uşor extinsă, scrie Adevărul.

Astfel, potrivit acestui proiect, sancţiunile disciplinare vor fi avertismentul, mustrarea scrisă, diminuarea soldei de funcţie cu un procent de până la 10% pe o perioadă de maximum trei luni, diminuarea soldei de comandă cu un procent de 5-10% pe o perioadă de maximum trei luni sau amânarea înaintării în gradul următor pe un an/doi, care, în prezent nu există ca sancţiune disciplinară. Mai mult, în noua formă, apar sancţiuni şi mai dure cum ar fi retrogradarea în funcţie până la nivelul gradului deţinut şi, mai grav, pentru cazuri extreme, trecerea în rezervă. În lege se precizează că aceste sancţiuni nu vor putea fi cumulate pentru aceeaşi abatere.

Policlinica Buna Vestire Craiova

De asemenea, proiectul mai urmăreşte şi stabilirea faptului că sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult şase luni de la data constatării (prescripţie), dar nu mai târziu de doi ani de la data comiterii faptei (termen de decădere). Aici, lista de amendamente aduse de senatori cuprinde şi situaţiile în care se va suspenda termenul de prescripţie. Astfel, ca o excepţie, sancţiunile se pot aplica şi după doi ani “doar în situaţia în care organele de urmărire penală sesizate anterior decid că fapta săvârşită nu constituie infracţiune şi comunică decizia după expirarea acestui termen”.

Acelaşi regim detaliat mai cuprinde şi nominalizarea celor care pot aplica anumite sancţiuni disciplinare şi pentru care dintre sancţiuni e necesară o cercetare disciplinară prealabilă. Este vorba de comandanţii unităţilor militare în care sunt încadraţi sau detaşaţi cei care au săvârşit faptele. În lege se specifică faptul că pedepsele trebuie obligatoriu individualizate în funcţie de împrejurări şi grad de vinovăţie, iar cele grave cum ar fi retrogradarea în grad sau trecerea în rezervă se dispun după efectuarea unei cercetări preliminarii şi numai în urma unei hotărâri a consiliului de onoare, care este format din cinci membri. De precizat că o astfel de pedeapsă foarte dură se aplică numai daca există o majoritate în consiliul de onoare.

În timpul cercetării preliminare, militarul acuzat are dreptul la apărare garantat. “Se recunoaşte dreptul cadrului militar de a fi audiat şi de a propune dovezi în apărarea sa; în tot parcursul procedurilor, cadrul militar are dreptul de a da explicaţii când socoteşte că este necesar, precum şi de a fi asistat de un apărător ales, care trebuie să aibă studii juridice, cu respectarea normelor informaţiilor clasificate”, mai arată legea în noua formă.

Politica