sâmbătă, iulie 20, 2024

Ultima ora

Sport

Bani pentru proiectele ONG-urilor

844.000 lei este bugetul alocat de municipalitate Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit pentru anul 2019.

Proiectul pentru aprobarea acestui program urmează să fie aprobat de consilierii locali, în următoarea şedinţă. Beneficiari pot fi persoanele fizice sau juridice fără scop patrimonial din municipiul Slatina, iar proiectele pot viza domenii diverse cum ar fi cultural, social, sportiv, culte religioase, învăţământ, sănătate sau mediu.
După aprobarea hotărârii de către consiliul local, urmează publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile; publicarea anunţului de participare; înscrierea candidaţilor – la solicitare; transmiterea documentaţiei; prezentarea propunerilor de proiecte; verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară; evaluarea propunerilor de proiecte; comunicarea rezultatelor; încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă; publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă.

Potrivit proiectului de hotărâre, principiile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă sunt următoare: libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică fără scop patrimonial ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar; eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă astfel încât orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv; excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local, nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare; neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare; cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 10% în numerar sau natură din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului.

Policlinica Buna Vestire Craiova

Anul trecut, suma alocată de primărie pentru acest program a fost de un milion de lei.

Politica