Concurs la SCJU Craiova pentru manager, psiholog şi asistenţi

Concurs la SCJU Craiova pentru manager, psiholog şi asistenţi

Se fac angajări la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din Craiova. Postul de manager al unităţii medicale a fost scos la concurs. De asemenea, spitalul mai are nevoie de un psiholog dar şi de asistenţi medicali.

Concursul pentru funcția de manager al Spitalului Județean Clinic de Urgență Craiova se va derula în perioada 17-31 ianuarie. Managerul interimar, medicul Eugen Georgescu şi-a anunţat intenţia de a participa la probe.
Concursul presupune parcurgerea a două etape: cea de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc în data de 18 ianuarie, etapă eliminatorie; etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura pe baza temelor-cadru, în data de 28 ianuarie la ora 10.00.
„Încă nu am depus dosarul. Mai este timp. Voi participa la concurs, este sigur acest lucru”, a spus Georgescu.
Eventualii contracandidaţi ai lui Georgescu se pot înscrie la concurs până pe 17 ianuarie.
Persoanele interesate trebuie însă să îndeplinească mai multe condiţii.
„La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii: cunosc limba română, scris şi vorbit; sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii”, se arată într-un anunț publicat pe site-ul unității spitalicești.
După examen, pot fi depuse contestaţii, rezultatele finale urmând a fi anunţate pe 31 ianuarie.
Postul de manager nu este singurul scos la concurs. SCJU Craiova caută „Asistent medical generalist debutant – un post pentru Secția clinică Chirurgie generală I; asistent medical generalist debutant – un post pentru Secția clinică Chirurgie toracică; registrator medical debutant – două posturi în cadrul Serviciului de evaluare și statistică medicală; psiholog practicant – un post pentru spital; referent de specialitate debutant – un post pentru Compartiment relații cu publicul”.
Concursul va conţine două probe. Proba scrisă este programată pentru data de 22 ianuarie, la ora 9.00 , iar cea a interviului în data de 25 ianuarie la ora 11.00. Taxa de înscriere la concurs este de 100 de lei.