Proiectul celor 17 tramvaie, din nou, la vot. S-a greșit prețul

Proiectul celor 17 tramvaie, din nou, la vot. S-a greșit prețul
17 tramvaie noi ar urma să fie achiziționate, pentru Craiova, de Ministerul Dezvoltării printr-un proiect cu finanțare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020. Primăria Craiova va contribui cu peste 4 milioane lei la proiectul cu o valoare de peste 200 milioane lei.
Luna trecută, un document cu referire la acest proiect a fost pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local, însă valorile calculate pentru proiect nu au fost cele corecte.
Pentru ca proiectul să fie depus spre obținerea finanțării, consilierii locali s-au întrunit, marți, în ședință extraordinară pentru a aproba proiectul cu modificări.
„(…) s-a aprobat valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public, solicitate la finanțare, şi a altor activități eligibile proprii din proiect ale UAT Municipiul Craiova, în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public – tramvaie”, în cuantum de 40.509.385,00 lei inclusiv TVA precum și contribuţia proprie în proiect a UAT Municipiul Craiova, reprezentând contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților proprii din proiect.
Menționăm că, valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public solicitate la finanțare, în cuantum de 40.471.900 lei inclusiv TVA, a fost aprobată în conformitate cu sumele transmise de catre MDRAP prin adresa nr. 114846/17.07.2018 . Această valoarea este cuprinsă atât în conținutul art. 5 cat şi în Acordul de parteneriat şi Protocolul de Asociere aprobate prin anexele 1 şi 2 ce fac parte integrantă din hotărâre. Ulterior, a fost transmisă catre MDRAP prin adresa nr. 120739/27.07.2018 HCL nr.330/26.07.2018 iar în urma discuțiilor purtate, MDRAP ne comunică prin adresa nr.123947/02.08.2018 faptul ca pretul corect estimat al unui tramvai cu lungimea de aproximativ 25 m este de 10 milioane/bucată fără TVA şi nu de 2 milioane lei/bucată fara TVA cum, în mod eronat, a fost transmis inițial și înaintează autorității locale prin adresa nr. 124228/02.08.2018 tabelul cu noii indicatori tehnico-economici ai investiției, respectiv: preț estimativ/bucată vehicul: 10 milioane lei fara TVA și prețul estimativ total: 170 milioane lei fără TVA.
În acest context, în vederea îndreptării erorii se impune modificarea valorilor cuprinse în articolele 5 şi 6 din Hotărârea Consiliului local Craiova nr. 330/2018 precum şi în Acordul de parteneriat ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice ca lider de parteneriat şi UAT Municipiul Craiova, partener, în vederea pregătirii şi implementării în comun a proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public – tramvaie”(…)”, se arată în documentul votat de consilieri.