miercuri, aprilie 17, 2024

Ultima ora

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sport

AJOFM Vâlcea: Facilități acordate angajatorilor care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială

Conform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii care încadrează în muncă tineri cu risc de marginalizare socială beneficiază de 1000 lei/lună, pe o perioadă de la 1 la 3 ani.

Tânărul cu risc de marginalizare socială este persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 ani care se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei raza teritorială își are domiciliu sau, după caz, reședința și se află în una dintre următoarele categorii:

a) se află în sistemul de protecție a copilului sau provine din acest sistem;

Policlinica Buna Vestire Craiova

b) are dizabilități;

c) nu are familie sau a cărei familie nu-i poate asigura întreținerea;

d) are copii în întreținere;

e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;

f) este victimă a traficului de persoane.

Contractul de solidaritate se încheie între agenţia pentru ocuparea forţei de muncă teritorială şi tânăr pe o durată de până la 3 ani, dar nu mai puţin de un an.

Durata contractului de solidaritate, cu excepția situației în care tânărul a împlinit vârsta de 25 de ani, nu poate depăși data la care tânărul împlinește vârsta de 26 de ani.

Pentru tinerii care au împlinit 25 de ani, dar nu au împlinit 26 de ani perioada pentru care se incheie contractul de solidaritate este de un an.

Actele justificative, pentru încheierea contractului de solidaritate, sunt, după caz, următoarele:

– adeverință de venit eliberată de organele fiscale teritoriale;

– copie BI/CI;

– copie act studii;

– adeverință medicală (medic de familie- apt muncă/muncă ușoară)

– documente din care să rezulte că se încadrează în una dintre categoriile:

a) pentru tinerii care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem:

– documentul care să ateste că se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem;

b) pentru tinerii cu dizabilităţi:

– certificatul de încadrare în grad de handicap emis în conditiile legii;

c1) pentru tinerii care nu au familie:

– certificatul de naştere şi declaraţie pe propria răspundere că nu au familie sau, după caz, certificatele de deces ale părinţilor;

c2) pentru tinerii a căror familie nu le poate asigura întreţinerea :

– certificatul de naştere;

– declarație pe propria răspundere a membrilor familiei în a cărei întreținere se află tânărul, conform legii, că aceștia nu îi pot asigura întreținerea/copia dispoziţiei de acordare a ajutorului în condiţiile privind venitul minim garantat/copia dispoziţie de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei în condiţiile legii ;

d) pentru tinerii care au copii în întreţinere:

– certificatele de naştere ale copiilor sau documentele care atestă situaţia juridică a copiilor faţă de reprezentantul legal;

– certificatul de căsătorie, după caz;

– copia dispoziţiei primarului de acordare a alocaţiei pentru copii, după caz;

e) pentru tinerii care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate:

– dovada din care să rezulte că au executat pedepse privative de libertate;

f) pentru tinerii care sunt victime ale traficului de persoane:

– documentul emis de autoritatea competentă.

Politica