duminică, iulie 14, 2024

Ultima ora

Sport

Vernisarea Expoziției – “Craiova în Primul Război Mondial”

 

Vineri, 19 mai, Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” va vernisa, în Holul Central al Universității din Craiova, expoziția de postere cu titlul “Craiova în Primul Război Mondial”.

Expoziția va fi alcătuită dintr-o serie de imagini, fotografii și informații cu privire la intervalul 1916-1918, perioadă în care Craiova a fost ocupată de armatele Puterilor Centrale, municipiul nostru preluând rolul de cartier general al celui mai important nod militar din regiunea Oltenia – Comandatura germană de etapă nr. 269. Materialul documentar folosit pentru realizarea expoziției a fost selectat din colecțiile Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”, în cea mai mare parte, respectiv de la Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Dolj, câteva documente autentice din perioada abordată.

Expoziția are dublu rol: educativ și istoric deopotrivă. Dramele și oroarea suportate cu stoicism de populația orașului au fost ilustrate prin includerea, în cadrul expoziției, unor documente memorialistice, diverse dări de seamă ale societăților implicate în activitățile de întrajutorare a persoanelor fără locuință, a răniților și prizonierilor de război, dar și a unor documente remise de autoritățile militare și, după caz, ale administrației locale care surprind, în totalitatea ei, situația grea împărtășită de populația Craiovei, indiferent de proveniența sau nivelul de calificare ale fiecăruia. Rolul  istoric rezidă în chiar natura documentelor folosite și asta pentru că cele mai multe dintre ele, cărți și broșuri, au apărut în chiar anii Marelui Război sau în perioada imediat următoare.

Policlinica Buna Vestire Craiova

Cei doi ani de zile (1916-1918) au reprezentat un compromis, un interval în care colaborarea și acțiunile de opoziție s-au împletit, generând sentimentul că ocupația avea să ia sfârșit în cele din urmă. Cele mai importante imobile din Craiova acelor vremuri, Banca Comerțului, Palatul de Justiție, Palatul Administrativ, Palatul Vorvoreanu, Liceele Carol I și Elena Cuza, dar și un număr inestimabil de locuințe particulare au fost rechiziționate de Comandatura germană pentru propriile foloase. Devastărilor săvârșite, jafurilor și abuzurilor comise de ocupanți le-au urmat problemele de aprovizionare, foametea și, evident, bolile necruțătoare. Situația era cu adevărat critică, doar reintrarea Armatei Române în Război și înfrângerea definitivă a Puterilor Centrale aducând din nou speranța în rândul populației greu încercată în ultimii doi ani.

Povestea Craiovei în timpul ocupației germane, primul mare oraș al Vechiului Regat căzut în mâine inamicilor în anul 1916, este istoria unui oraș îngenuncheat, dar nu învins. Prin oamenii și instituțiile sale, Craiova a ieșit învingătoare din această sumbră paranteză istorică. Prezentarea traumelor din trecut reprezintă, pentru cei de azi, semnalul clar că suferințele de odinioară nu au fost uitate, pe de o parte, dar și maniera echilibrată, lipsită de prejudecăți și false judecăți de valoare, în care înțelegem să ne prețuim și omagiem istoria și eroii.

Expoziția va putea fi vizitată la Universitatea din Craiova în intervalul 19-26 mai 2017.

 

Politica