luni, mai 27, 2024
spot_img

Ultima ora

spot_img

Sport

spot_img

Taxa suplimentară pe gunoi, contestată: E nelegală

Avocatul Lucian Bernd Săuleanu a transmis Primăriei Craiova o adresă prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local prin care craiovenii au fost obligaţi să achite o taxă suplimentară pentru gunoi. Este vorba despre taxa de depozitare pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale spre depozitare, introdusă prin OUG nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. O taxă în valoare de 80 lei/tonă şi care ar trebui să fie achitată, în cazul Craiovei, de Eco Sud. Aceasta va fi însă acoperită din buzunarul craiovenilor. Adresa transmisă de avocatul Lucian Săuleanu este o procedură preliminară, urmând ca, în termen de 30 de zile, dacă HCL cu pricina nu va fi revocată, să fie depusă o acţiune în instanţă.

Avocatul Lucian Bernd Săuleanu arată în adresa transmisă Primăriei Craiova că taxa impusă craiovenilor este una nelegală şi că ar fi trebuit achitată de operatorul Eco Sud, nu de cetăţeni.

Apreciez că această modificare de tarif este, în realitate, o modalitate de suportare a taxei legale instituite pentru depozitarea gunoiului la groapa de la Mofleni, taxa care trebuie plătită de către proprietarul sau administratorul gropii (Eco Sud în cazul Craiovei) şi nu de către populaţie.

Policlinica Buna Vestire Craiova

Dispoziţiile din HCL din 26.01.2017 încalcă dispoziţiile art.30 alin.6 Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale. Potrivit art.30 alin.6 Legea nr.273/2006, taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. Potrivit art.2 pct.55 din Legea nr.273/2006 prin taxă se înţelege suma plătită de o persoană fizică sau juridică, de regulă, pentru serviciile prestate acesteia de către un operator economic, o instituţie publică, ori un serviciu public.

Mai mult, potrivit art.484 din Legea nr.277/2015 privind Codul fiscal, taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia/serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui serviciu.

Or, aşa cum este redactat textul HCL, cu privire la scopul acestei taxe, se constată că nu concretizează un serviciu în interesul persoanelor, ci mai degrabă un impozit datorat lunar.

Contribuţia bănească impusă persoanelor prin Hotărârea contestată este nelegală având figura juridică a unui impozit, definit de art.2 pct.37 din Legea nr.273/2006 ca fiind o prelevare obligatorie, fără contraprestaţie imediată, directă şi nerambursabilă, pentru satisfacerea necesităţilor de interes general.

Aşadar, textul HCL contestat nu instituie o taxă în sensul legislaţiei în vigoare, ci un impozit care nu este justificat de satisfacerea necesităţilor de interes general, odată de obligativitatea plăţii unor sume de bani datorate de proprietarii sau administratorii de depozite autorizate către fondul de mediu, astfel cum rezultă din dispoziţiile art.9, alin.1, lit.c) al OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, astfel cum a fost modificat de OUG nr.31/2013.

Consiliul Local Craiova nu poate schimba subiectul plăţii taxei în lipsa unui temei legal, condiţii în care nici obligaţia instituită prin HCL contestată nu are suport normativ”, se arată în adresă.

Această adresă transmisă Primăriei este o procedură prealabilă, în sensul art.7 din Legea nr.554/2004, Legea contenciosului administrativ. Astfel, dacă în 30 de zile Primăria nu va revoca această Hotărâre, avocaţii se vor adresa Tribunalului Dolj.

Primăria şi-a motivat decizia de a impune craiovenilor taxa pentru depozitarea pentru deşeurile inerte si nepericuloase prin faptul că: „Taxa se plăteşte având în vedere cantităţile înregistrare pe cântarul depozitului, urmărindu-se ca doar deşeurile ce nu pot urma alt flux să ajungă la eliminare controlată prin depozitare. Deşi obligaţia de a plăti taxa de depozitare în raportării efectuate la Administraţia Fondului de Mediu se realizează de către operatorii depozitelor (proprietari, administratori), aceştia vor trebui să colecteze această taxă având ca temei juridic contractele încheiate de aceştia cu alte entităţi, cum ar fi primăriile pentru situaţiile când serviciul de colectare se realizează în mod direct şi de către operatorii de colectare-transport pentru situaţiile când primăriile au delegat gestiunea serviciului”, se arată în proiectul de hotărâre postat pe site-ul primăriei.

Taxa are o valoare de 80 de lei/tonă.

În şedinţa de Consiliu Local prin care s-a aprobat HCL nr.33/2017 după ce consilieri ai opoziţiei au semnalat faptul că taxa trebuie suportată de Eco Sud nu de către craioveni,

directorul executiv adjunct al Direcţiei Servicii Publice din cadrul primăriei, Alin Glăvan, a spus că cetăţenii sunt cei care generează deşeurile.

Această taxă, pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare se plăteşte lunar de către proprietari sau după caz administratorii de depozite. Până la urmă, cel care produce deşeul… Nu putem să luăm decât un act normativ care ne convine, ci trebuie să îl coroborăm cu celelalte acte normative în vigoare. Eu zic ca să se respectă legea. Cetăţenii nu sunt proprietarii depozitului, dar sunt cei care generează aceste deşeuri”, a mai explicat Glăvan.

Proiectul a trecut la vot, în cele din urmă, cu opt împtriviri.

Astfel, odată aprobată Hotărârea, lângă taxa deja existentă de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere de la populaţie (5,65 lei fără TVA, 6,72 de lei cu TVA), craiovenii plătesc şi o taxă suplimentară de 1,90 lei fără TVA (2,32 lei cu TVA). Asta înseamnă un tarif total, pe persoană fizică, de 9,04 lei cu TVA.

În ceea ce priveşte persoanele juridice, dar şi instituţiile publice, pe lângă taxa de colectare, transport şi depozitare (61,96 de lei fără TVA, 73,73 de lei cu TVA), se va mai adăuga o taxă de 28 de lei fără TVA (33,32 de lei cu TVA), ceea ce duce la un tarif final de 107,05 lei cu TVA.

 

spot_img
spot_img
spot_img

Politica