Anchetă penală în cazul minorelor de la Complexul de Servicii Comunitare din Târgu Jiu rămase însărcinate

Protecția Copilului a constatat deficiențe de aplicare a legislaţiei în ceea ce priveşte protecția specială a copilului la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, după ce s-a constatat că trei minore internate la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale Târgu Jiu au rămas însărcinate. În urma verificărilor efectuate, în luna decembrie 2016, de Corpul de Control al Autorității Naţionale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) s-a dispus sesizarea organelor de cercetare penală.

„În urma controlului efectuat în luna decembrie la DGASPC Gorj, Corpul de Control al ANPDCA a constatat deficiențe de aplicare a legislaţiei în ceea ce priveşte protecția specială a copilului și a propus măsuri de remediere în sarcina persoanelor responsabile”, arată Autoritatea pentru Protecția Copilului.
Acţiunea de control a avut ca obiectiv verificarea aspectelor sesizate printr-o adresă înregistrată la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în noiembrie 2016. În adresă erau semnalate aspecte ce privesc nerespectarea standardelor minime obligatorii cu privire la condițiile de locuit, hrană, cazarmament, echipament, servicii medicale, de consiliere, activități educative; neglijență cu privire la protecția copilului împotriva abuzurilor suferite în familia biologică; nereguli în activitatea specialiștilor DGASPC Gorj; lipsa de supraveghere asupra beneficiarilor Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale Târgu Jiu, fapt care uneori conduce la fuga unora dintre beneficiari din centru; numărul mare al fetelor aflate în sistemul de protecție care rămân însărcinate; calitatea proastă a mâncării și insuficiența acesteia.

Acțiunea de control s-a desfășurat atât la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, cât și la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale Târgu Jiu (Complexul), arată ANPDCA, iar în urma verificărilor s-a constatat că: „Beneficiara (………………….) a rămas însărcinată pe parcursul anului 2016 și a suferit o intervenție de întrerupere de sarcină, fiind prezentată la cabinetul medical ……………, pe parcursul unei învoiri aprobată de către reprezentanții Centrului. Deși beneficiara (………) este minoră, nu au fost sesizate organele de cercetare penală cu privire la circumstanțele apariției sarcinii. Propunerea aprobată de către (………………..), a fost aceea de a referi cazul către Serviciul de monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide predispuse să-și abandoneze copilul și nu viza întreruperea sarcinii.
Deși referatul cu această propunere a fost repartizat către Biroul rezidențial, fata a fost supusă unei intervenții de întrerupere de sarcină, pe parcursul unei învoiri la (……..). Nu a fost demarată o cercetare prealabilă și nici nu au fost sesizate organele de cercetare penală cu privire la intervenția de întrerupere de sarcină, în condițiile în care poziția reprezentantului legal al copilului a fost cea de referire a cazului către Serviciul de monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide predispuse să-și abandoneze copilul”.

Policlinica Buna Vestire Craiova

În plus, mobilierul din spațiile destinate cazării beneficiarilor este în parte degradate. Pe de altă parte, mâncarea servită de către beneficiari era, la data efectuării acțiunii de control, suficientă și avea un aspect plăcut, însă „alimentele destinate caselor de tip familial din cadrul Complexului sunt depozitate în aceeași încăpere cu alte materiale (îmbrăcăminte, materiale de curățenie, jucării). În acest spațiu au fost identificate și produse care nu figurau pe fișele de intrare a alimentelor, având termenul de expirare în data efectuării verificărilor”, au notat reprezentanții Autorității pentru Protecția Copilului.
De asemenea s-a mai constatat că programarea ședințelor de kinetoterapie nu este respectată.
“Directorul General al DGASPC Gorj a emis o dispoziție în baza căreia deleagă către șefii centrelor atribuția de a învoi beneficiarii la solicitarea familiei sau a unei rude până la gradul IV pe perioada vacanțelor școlare, sărbătorilor legale sau la sfârșitul săptămânii. Din documentația prezentată, precum și din declarațiile personalului Complexului rezultă faptul că există puține situații în care beneficiarii lipsesc nemotivat din serviciul rezidențial, aspect care nu este consemnat”, s-a mai constatat în urma verificărilor.

După control s-a dispus demararea unei cercetări prealabile “cu privire la circumstanțele în care beneficiara (……..) a fost supusă unei intervenții de întrerupere de sarcină, fără a exista acordul reprezentantului legal al acesteia, stabilindu-se persoanele responsabile, precum și gradul de răspundere al acestora”, responsabil de aceasta fiind Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, dar și sesizarea organelor de cercetare penală cu privire la circumstanțele în care beneficiarele minore au rămas însărcinate, pentru a se stabili dacă sunt întrunite elementele constitutive ale vreunei infracțiuni.

Alte măsuri dispuse: Conform prevederilor procedurilor 24.3 din standardul nr. 24 al Ordinului nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copilul cu dizabilităţi, se va iniţia şi aplica un program de întreţinere şi reparaţii, de menţinere a siguranţei, curăţeniei şi igienei în spaţiile centrului; vor fi dispuse măsuri pentru organizarea și asigurarea reală a accesului beneficiarilor la activitățile de recuperare, în conformitate cu nevoile lor specifice, potrivit prevederilor Standardului 16 al Ordinului nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copilul cu dizabilităţi-cu termen de trei luni; se va amenaja un spațiu corespunzător pentru depozitarea alimentelor, destinat exclusiv acestora și cu respectarea tuturor normelor legale; în scopul realizării demersurilor privind reintegrarea copilului în familie se vor aplica prevederile din ghidul metodologic de implementare a standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 648/27.07.2006. Astfel, după realizarea unor întâlniri succesive între copil şi familie care au loc la sediul instituţiei, se poate realiza găzduirea copilului de către părinţii săi pentru o perioadă determinată de timp (de ex. la final de săptămână). De asemenea, prealabil găzduirii copilului se va realiza o evaluare a situaţiei familiei cu scopul de a stabili dacă se poate asigura securitatea copilului în mediul familial; respectarea prevederilor Standardului 21 (absența unui copil fără permisiune) din Ordinului nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copilul cu dizabilităţi. Între timp, directorul Centrului Târgu Jiu, Sorin Torop, a fost destituit.

Reamintim că trei minore internate în Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale Târgu Jiu au rămas însărcinate, iar pentru una s-a dispus întreruperea sarcinii fără acordul reprezentantului legal.
Purtătorul de cuvânt a confirmat, pentru Jurnalul Olteniei, informațiile cum că, în urma anchetei efectuate, s-a descoperit că trei minore, două cu vârsta de până la 15 ani, au rămas însărcinate în timp ce erau sub tutela direcției, iar angajații nu au anunțat poliția.
„A fost o comunicare defectuoasă, ca să zic așa, în sensul în care s-a transmis o adresă către poliție, dar mai mult o adresă de informare și în niciun caz o adresă prin care să se solicite cercetarea eventualelor fapte de natură penală, respectiv de raport de act sexual cu un minor”, a precizat Corina Drăgan.
Mai mult, aceasta a confirmat și faptul că, pentru una dintre cele trei minore, s-a dispus întreruperea sarcinii fără acordul reprezentantului legal al copilului, care era directorul general al DGASPC Gorj.
„Pentru una dintre minore s-a dispus întreruperea sarcinii fără acordul reprezentatului legal al copilului, respectiv directorul general al DGASPC, pentru că una dintre ele este cu măsură de plasament în centru, dispusă printr-o sentință judecătorească a tribunalului Gorj, iar prin această măsură de plasament, drepturile părinților biologici sunt suspendate și, totodată, delegate directorului general al DGASPC Gorj. Reprezentantul legal era dumnealui, iar dumnealui nu și-a dat acordul”, a explicat purtătorul de cuvânt.

Populare

Recomandări