luni, februarie 26, 2024

Ultima ora

Sport

Floricola se teme că rămâne cu banii neîncasaţi de la orşoveni

Reprezentanţii Societăţii Floricola, societate care are în gestiune serviciul de apă şi canalizare din Orşova, se tem că vor rămâne cu banii neîncasaţi de la locuitorii oraşului. Şi asta în contextul scandalurilor care vizează societatea, mai precis rezilierea contractelor pe care Consiliul Local Orşova le are cu SC Floricola SA. În acest sens, reprezentanţii societăţii cer orşovenilor să continue achitarea facturilor pentru apă şi canalizare şi, tototdată, îi anunţă pe restanţieri că ar putea rămâne „pe uscat”.

SC Floricola SA a primit gestiunea serviciilor de utilităţi publice în urma unor licitaţii care au avut loc în 2006. ,,Contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice rezultate în urma desfăşurării unor licitaţii publice deschise sunt reglementate de către Codul Civil. Ca urmare, încetarea contractelor nu se poate face decât prin acordul părţilor (încheierea unui act adiţional la contractul iniţial care să modifice durata şi termenul de încheiere al acestuia) sau prin reziliere unilaterală (cu notificarea prealabilă a celeilalte părţi şi acţionarea la instanţa competentă). Orice hotărârea de Consiliu Local , adoptată într-o şedinţă în care prezenta nu a fost de cel puţin jumătate din numărul consilierilor aleşi (17 locuri de consilieri , iar prezenţa la şedinţă a fost doar de 8 – PNL şi PND) nu este, din punctul nostru de vedere, legală. Activitatea acestor consilieri nu face decât să creeze haos în desfăşurarea serviciilor de utilităţi publice, inducând în eroare populaţia oraşului.

Termenele fixate prin hotărârile Consiliului Local pentru rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice   nu sunt realiste, neţinând cont de procedurile legale care urmează a fi efectuate de către operatorul serviciilor.

Policlinica Buna Vestire Craiova

De aceea, solicităm cetăţenilor, beneficiari ai serviciilor de utilităţi publice, de a nu da curs zvonurilor lansate cu rea intenţie şi a lăsa neachitate facturile emise de către operator. Menţionăm că neachitarea facturilor va duce la calculul de penalităţi şi la acţionarea în instanţă a rău-platnicilor.

Având în vedere faptul că datoriile restante ale populaţiei la serviciile publice au depăşit valoarea de 756.000 lei, vă facem cunoscut, că în perioada imediat următoare, vom publica listele cu rău-platnicii şi   se va trece la debranşarea   de la reţeaua de apă potabilă, precum şi la acţionarea în instanţă a acestora şi executarea silită a celor pentru care s-au obţinut hotărâri judecătoreşti.

În ceea ce priveşte calitatea apei potabile, precizăm că aceasta este verificată cel puţin săptămânal de către instituţiile publice ale statului român, neînregistrându-se neconformităţi.

De asemenea, apa uzată deversata în Dunăre la staţia de epurarea, este verificată şi analizată de către Apele Române Banat (lunar) şi prin analize săptămânale, atât pe intrare, cât şi pe ieşire în şi din staţie, efectuate de către SECOM Turnu Severin, laborator acreditat , neînregistrându-se depăşiri ale limitelor admise legal la niciun indicator care măsoară gradul de poluare al apei”, se arată într-un comunicat emis de Floricola.

Reamintim că opt consilieri locali din municipiul Orşova şi secretarul Primăriei au fost reclamaţi la Poliţie de către reprezentanţii Floricola din oraş, pentru o hotărâre, pe care ar fi adoptat-o cu încălcarea prevederilor legale, prin care firma pierde sediul Serviciului Public de Canalizare şi Alimentare cu Apă.

În plângerea depusă la Poliţia Orşova, reprezentanţii societăţii îl acuză de abuz în serviciu pe secretarul Primăriei, Marian Boţilă, şi de complicitate la abuz în serviciu pe consilierii locali Adrian Cican, Mihai Mircea Brâncoveanu, Laurenţiu Drăghicescu, Vasile Nichescu, Doiniţa Chircu, Camelia Ianculovici, Aurelia Oprea şi Viorica Sănătescu.

S-a contestat în primul rând cvorumul de şedinţă. Sunt 17 consilieri, iar la această şedinţă au fost prezenţi doar opt care au votat o hotărâre ce se referă la un bun de retur, un bun de patrimoniu,  pe contractul de delegare gestiune pe  apă şi canalizare.  Ei prin această hotărâre au modificat un contract încheiat între două părţi şi nu aveau voie decât cu acordul părţilor sau prin instanţele de judecată, trebuia să fie măcar 2/3 dintre consilieri,  nu au ţinut cont de faptul că în sediu s-au făcut investiţii, sediul este trecut în contractul care este încă în vigoare.  Măcar o notificare prealabilă să fi făcut,” a declarat Elena Stuparu, directorul  economic  al SC Floricola SA.

Aceasta a mai precizat că a fost sesizată şi Prefectura Mehedinţi cu referire la acest caz şi că Hotărârea de Consiliu Local va fi atacată în instanţă, altfel societatea va rămâne fără sediu.

Adrian Cican, unul dintre consilierii acuzaţi de complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu, susţine că legea nu a fost încălcată.

Acea hotărâre la care fac referire cei de la Floricola este o hotărâre de revocare a unei hotărâri de consiliu. Dacă am fi pus în practică o hotărâre de consiliu care s-ar fi legat de ceva din patrimoniu, e adevărat că ar fi trebuit votul a două treimi dintre consilieri. Dar noi am votat revocarea unei hotărâri. Juriştii au părerile împărţite.  Noi vom demonstra  în instanţă că avem dreptate. Adresarea în penal mi se pare o aberaţie, dar ne-am asumat, ne aşteptam la atacuri. Ei uită să spună că trebuia să pună în aplicare hotărârea a doua zi după votarea ei, indiferent dacă este atacată pentru legalitate. Ei trebuia să o respecte,” a declarat Adrian Cican, consilier local în Orşova.

În plângerea penală depusă la Poliţia Orşova, reprezentanţii Floricola mai spun că sunt hărţuiţi de reprezentanţi ai autorităţii locale pentru a renunţa la continuarea contractelor încheiate cu Consiliul Local.

Floricola a rămas, de la 1 septembrie, fără delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a oraşului, după ce în Consiliul Local s-a aprobat rezilierea contractului. Societatea este obligată însă să ridice gunoiul din oraş şi în următoarele trei luni, după data rezilierii contractului.

 

Politica