Conecteaza-te cu noi

Oltenia

Noi reguli pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru

Publicat

pe

Începând cu 1 mai ministrul sănătății, Nicolae Bănicioiu, împreună cu președintele Casei Naționale de Asigurări au emis un nou ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015.

În noul ordin se arată că spitalele pot contracta o sumă de bani cu 25 % mai mare decât în anii precedenți pentru pacienții ce necesită internare continuă.
Deasemenea TCP-ul  poate crește între 15 % și 40% pentru anul 2015.

"Pentru anul 2015, suma contractată de spitale nu poate fi mai mare decât cu maximum 25% faţă de suma contractată în anul precedent pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacienţii acuţi, cu excepția spitalelor prevăzute la pozițiile 29, 30, 31 și 55 din anexa 23 A la ordin. TCP-ul pentru anul 2015 se poate majora cu până la 40% pentru pentru poziția 30 (B_02) și cu până la 15% pentru poziția 29 (B_01), poziția 31(B_03) și poziţia 55 (B_18), având în vedere strategia de finanțare a Ministerului Sănătății”, se arată în ordinul emis.

Vor mai fi modificări și în ceea ce privește serviciile medicale, medicamentelor și dispozitivelor în ceea ce privește utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale.

"Prevederile privind acordarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale prin utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, sunt aplicabile de la data prevăzută la art. 2 alin (2) din HG nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care asiguraţii nu pot prezenta/utiliza cardul naţional de asigurări sociale de sănătate", se mai arată în ordinul emis.

Continue Reading