luni, mai 27, 2024
spot_img

Ultima ora

spot_img

Sport

spot_img

Evaluările Naţionale pentru clasele primare şi gimnaziale au loc în două sesiuni

Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat joi, 9 ianuarie, pe site-ul www.edu.ro, calendarul şi metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale (EN-2014) la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014. În anul şcolar în curs, aceste evaluări se vor desfăşura, în două sesiuni, în perioada 6 – 29 mai, după cum urmează: prima sesiune, în perioada 6 – 15 mai, iar a doua sesiune, în perioada 20 – 29 mai.

Prima sesiune are următorul calendar: clasa a II-a (6 mai: Limba română – scris şi citit; 7 mai: Limba maternă – scris şi citit; 8 mai:  Matematică), clasa a IV-a (13 mai: Limba română – Limba maternă; 14 mai: Matematică) şi clasa a VI-a (14 mai: Limbă şi comunicare; 15 mai: Matematică şi ştiinţe).

Sesiunea a doua (pentru elevii care au absentat din motive întemeiate la prima sesiune) se prezintă astfel: clasa a II-a (20 mai: Limba română – scris şi citit; 21 mai: Limba maternă – scris şi citit; 22 mai: Matematică), clasa a VI-a (27 mai: Limbă şi comunicare; 28 mai: Matematică şi ştiinţe) şi clasa a IV-a (28 mai: Limba română – Limba maternă; 29 mai: Matematică).

Policlinica Buna Vestire Craiova

Testele pentru EN-2014 sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, fiind formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, astfel încât să permită administrarea în câte două secvenţe de evaluare. Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. Nivelul de dificultate al testelor va fi mediu. Rezultatele obţinute la EN-2014 nu se înregistrează în catalogul clasei şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate. Responsabilitatea administrării la clasă a evaluărilor naţionale aparţine administratorului de test, care poate fi învăţătorul/institutorul/profesorul de la clasă.

Pe toată durata evaluării, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu are ore la acea clasă, desemnat de preşedintele comisiei de organizare şi de administrare a EN-2014 din unitatea de învăţământ. Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte unităţi şcolare decât cele din care provin elevii ale căror teste sunt evaluate. Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare, sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic. Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a precizărilor din Caietul cadrului didactic.
 
Biroul de Presă al MEN

spot_img
spot_img
spot_img

Politica