sâmbătă, mai 18, 2024

Ultima ora

spot_img

Sport

Se pregătesc investiții masive la un liceu din Craiova. Cămin, cantină, atelier nou și sală de sport pentru elevi

Autoritățile locale din Bănie vor să profite oportunitatea de finanțare oferită în cadrul Programului Regional Sud –Vest Oltenia și să modernizeze Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova. În acest sens, consilierilor locali li se propune spre aprobare un proiect pentru creșterea calității educaționale, la unitatea de învățământ din oraș. Totodată, pentru ca lucrurile să se miște cât mai repede, în ședința de joi, va fi supus votului și Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții.

Amplasamentul pe care se dorește să se facă investiția se află în incinta Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, pe str. Potelu, nr.2, la intersecția cu Bulevardul „Nicolae Romanescu”. Are o suprafață totală de 6692mp., din acte și 6617mp., din măsurători, aparține domeniului public al municipiului Craiova și este dat în administrare Liceului Tehnologic de Transporturi Auto.

Valoarea totală a proiectului este 60.832.081,52 lei, din care:

  • Asistenta financiara nerambursabila: 47.667.676,57 lei;
  • Contribuție proprie: 13.164.404,95 lei:
  • Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile: 972.809,73 lei;
  • Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile: 12.191.595,22 lei.

Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță și întreținere și serviciile asociate necesare aferente proiectului prevăzut la art.1, pe perioada în care caracterul durabil al operațiunii trebuie menținut (5 ani de la data efecturării plății finale în cadrul contractului de finanțare), se vor suporta de către Municipiul Craiova. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dna Lia – Olguța Vasilescu, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanțare în numele Municipiului Craiova. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală şi Relaţii cu Consiliul Local şi Direcția Elaborare şi Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri”, se specifică în documentația pusă la dispoziția consilierilor locali.

Policlinica Buna Vestire Craiova

Mai multe corpuri vor fi demolate

Prin proiect se propune demolarea corpurilor C1 – ateliere , C2 – ateliere și C3 – birouri, aflate într-o stare avansata de degradare. Totodată, se dorește construirea a 4 corpuri de clădire noi, extinderea și reabilitarea corpului existent C4 – cabina poarta, precum și reabilitarea aleilor pietonale și a spațiilor verzi aferente acestora. Funcțiunile celor 4 corpuri de clădire noi vor fi:

  • CORP C1 – ATELIER: pentru o buna funcționare și dotare a sălilor în care elevii își desfășoară practica este necesar a se construi clădiri noi dimensionate și adaptate echipamentelor, clădiri care sa respecte toate normele de siguranță;
  • CORP C2 – CĂMIN: dat fiind faptul ca mare parte dintre liceenii ce frecventează cursurile Liceului Tehnologic Auto Craiova au domiciliul în localități din jurul municipiului Craiova și nu numai, este necesara realizarea unei construcții care sa le poată oferi cazare pe perioada anului școlar, clădire dimensionată și dotată, adaptată la noile cerințe și legislației în vigoare. În corpul de clădire care deservește căminul se va amenaja o bibliotecă.
  • CLĂDIRE C3 – CANTINA: în acest complex liceal este necesara construirea unei clădiri în care liceenii sa poată lua masa în condiții de siguranță și igienă corespunzătoare, o cantină cu bucătărie proprie, complet dotată și utilată;
  • CORP C5 – SALA DE SPORT: este necesara realizarea unui corp de clădire pentru organizarea activităților sportive în cele mai bune și sigure condiții;
  • CORP C4 – CABINA POARTA: corpul de cabina poarta existent nu mai răspunde nevoilor actuale neavând dimensiunile necesare pentru noile propuneri. Aceasta va trebui sa găzduiască, pe lângă cei doi paznici, și camera de server și stocare informații video pentru sistemul de securitate. Se va moderniza cabina poartă existentă pentru personalul de paza și control acces auto și pietonal.
spot_img
spot_img

Politica