luni, martie 4, 2024

Ultima ora

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sport

2 milioane de lei, în pasajul suprateran al Craiovei

Autoritățile locale din Craiova sunt gata să înceapă reabilitarea pasajului suprateran de la kilometrul 0. Pentru ca acest lucru să fie posibil, pe masa consilierilor locali din Bănie se va afla, joi, proiectul „Reabilitare pasaj suprateran km 0 – Pasaj Nicolae Titulescu”.

Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA, se ridică la suma de 1.914.449,85 lei, dintre care 1.790.878,60 de lei vor fi folosiți pentru construcții și montaj. Lucrările ar trebui să dureze aproximativ o lună, după cum reiese din documentația prezentată și consilierilor locali.

Din punct de vedere juridic, terenul este situat în Municipiul Craiova, aparținând domeniului public al Municipiului Craiova. Nu sunt interdicții de construire. Lucrările ce fac obiectul prezentei documentații tehnice, se încadrează in categoria de importanta „C” (importanta normală) și în clasa de importanță III (medie), conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții si a H.G. nr.766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții”, se specifică în raportul de aprobare a documentației DALI.

Autoritățile locale au trei variante în ceea ce privește pasajul suprateran. Prima, dar deloc cea mai recomandată, ar fi cea fără investiții: „Varianta întreținerii periodice, prin reparatiile asfaltice locale ale caii de rulare a pasajului nu ar rezolva problemele de fond, degradările vor apărea la scurt timp datorită. În ansamblu , această variantă ar fi mai puţin costisitoare fata de reabilitare pentru moment, dar fără rezultate pe termen mediu şi lung”, se arată în raport.

O altă variantă ar fi rezolvarea problemelor, pe rând, în momentul în care apar. Astfel, conform documentației întocmite, lucrările de reabilitare s-ar executa pe jumătate de pod cu devierea circulației pe cealaltă jumătate, prevederea de parapete și semnalizarea corespunzătoare a acestor măsuri.

Totuși, a fost găsită și varianta recomandată, pentru care s-au făcut și calculele. Craiovenii ar cheltui cei 1.914.449,85 lei pentru: „lucrări minimale pentru aducerea pasajului la starea inițială de siguranță, fără lucrări costisitoare”, după cum li e prezintă situația consilierilor locali.

Astfel, principalele lucrări se referă la înlocuirea rosturilor și a dispozitivelor antiseismice. Odată cu lucrările de înlocuire a rosturilor se va reface și calea pe pasaj, inclusiv pe zonele aflate între liniile de tramvai. Refacerea căii se va face prin frezarea îmbrăcăminții asfaltice pe 2-4cm și așternerea constantă a unui strat de 4cm BAP16 sau MAS16. Se va monta indicatorul cu denumirea obstacolului și se va reface semnalizarea orizontală. Sunt recomandate de asemenea lucrări privind curățarea betonului elevațiilor cu peria mecanică, atât a betoanelor din suprastructură, cât și a celor din infrastructură. Acestea sunt lucrări minimale și iau în considerare faptul că traficul pe pod nu are o intensitate care să afecteze structura de rezistență a acestuia.

În cazul alegerii acestei soluții, refacerea sistemului rutier pe pod poate impune modificarea profilului longitudinal al străzii, în funcție de grosimea reală a îmbrăcăminții asfaltice. Pe perioada executării lucrărilor de intervenții, circulația rutieră se va desfășura cu restricții pe jumătate din lățimea părții carosabile.

Ce probleme s-au găsit la pasajul suprateran:

  • Îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic prezintă mici denivelări, crăpături, fisuri, toate fiind minore
  • Există dispozitive de acoperire a rosturilor dar acestea sunt degradate
  • Micile infiltrații de la intrados denotă degradarea locală, minoră a hidroizolației
  • Marcajul este necorespunzător
  • Mici imperfecțiuni geometrice ale betonului la intradosul dalei dar fără degradări majore
  • Mici infiltrații la intradosul suprastructurii
  • Fisuri minore la betonul dalei
  • Muchii ale dalei ciobite

Politica