Conecteaza-te cu noi

Actualitate

Fiscul reia popririle pe pensii

Publicat

pe

Popririle pe pensii au fost suspendate pe toată perioada stării de urgenţă, care s-a încheiat pe 14 mai, plus încă 60 de zile după terminarea acesteia, ceea ce înseamnă că, începând de marţi, 14 iulie, acestea pot fi reluate, scrie avocatnet.ro.

La 3 aprilie 2020, Casa Naţională de Pensii Publice înştiinţa pensionarii că nu mai pot fi efectuate popriri dispuse în baza titlurilor executorii emise/realizate de către:

• organul fiscal central, în vederea executării silite a creanţelor datorate bugetului general consolidat;

• organele fiscale locale, în vederea executării silite a creanţelor datorate bugetelor locale;

• casele teritoriale de pensii, în vederea recuperării creanţelor bugetare reprezentând debite provenite din prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale pentru care s-a luat măsura recuperării prin reţinere/compensare;

• executorii judecătoreşti, pentru recuperarea creanţelor comerciale, inclusiv cele aferente contractelor de credit bancar învestite cu formulă executorie.

Potrivit ultimelor modificări aduse Codului fiscal, se percepe impozit pe venituri suplimentare, indiferent de calitatea persoanei fizice (salariat sau pensionar) dacă acestea sunt obţinute din:

a) activităţi independente, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursă;

c) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli;

Nu au obligaţia completării subsecţiunii contribuabilii care au realizat venituri din arendă şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei şi care nu au început activitatea în luna decembrie, nu au optat pentru stabilirea venitului net anual în sistem real, iar la sfârşitul anului anterior celui de raportare nu sunt îndeplinite condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente.

d) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

e) piscicultură şi/sau silvicultură;

f) transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar; g) alte surse.

Continue Reading