Exponat rar, la Muzeul „Porţile de Fier”

Exponat rar, la Muzeul „Porţile de Fier”

Piesa lunii septembrie la Muzeul Regiunii Porţilor de Fier din Drobeta Turnu Severin este o diplomă militară din 1 aprilie 179. Diploma a fost descoperită la Drobeta şi este singura diplomă din Dacia romană posterioară reformei militare și administrative operate aici de împăratul Marcus Aurelius în anul 168, după cum transmit reprezentanţii Muzeului.
„Prin diplomă militară înțelegem o copie a unei constituții imperiale de la Roma, prin care militarilor din trupele auxiliare li se acordă anumite drepturi: de obicei cetățenie romană (civitas Romana) și drept de căsătorie conform normelor dreptului roman (conubium), ca în cazul nostru. Diploma de la Drobeta din 1 aprilie 179 este singura diplomă din Dacia romană posterioară reformei militare și administrative operate aici de împăratul Marcus Aurelius în anul 168. În urma acestei reforme sunt păstrate Dacia Porolissensis, Dacia Superior și Dacia Inferior, dar ele sunt supuse autorității unui singur guvernator, de rang consular (legatus Augusti pro praetore sau consularis trium Daciarum), cu sediul la Apulum. În paralel, Dacia Porolissensis, Dacia Apulensis și Dacia Malvensis sunt circumscripții financiare, în fruntea cărora se află câte un procurator financiar.
Constituția din 1 aprilie 179 a fost dată pentru trupele auxiliare ale Daciei Superior, și anume pentru două ale, douăsprezece cohorte și o vexillatio peditum singularium Britannicianorum. Ele se aflau sub autoritatea lui Publius Helvius Pertinax, unul dintre cei mai mari generali ai secolului II și viitor împărat. El guverna toate cele trei provincii dacice”, conform reprezentanţilor Muzeului din Drobeta Turnu Severin.
Aceştia menţionează că diploma a fost acordată militarului Ulpius Herculanus, din cohors III Campestris, staționată la Drobeta.
„După lăsarea la vatră, el a rămas pe loc la Drobeta, în așezarea civilă. Cum cohors III Campestris se afla la Drobeta și făcea parte din armata Daciei Superior, este acum pe deplin dovedit că Drobeta aparținea Daciei Superior”, completează reprezentanţii instituţiei de cultură.